Spring til indhold

Bæredygtighedsområde

Fremtidens transport og mobilitet

Bæredygtighedsområde

Fremtidens transport og mobilitet

For at indfri ambitionen om at dekarbonisere transportsektoren inden for både tunge og lette køretøjer er udnyttelse af vedvarende energi og organisk affald afgørende. For at kunne udvikle bæredygtige alternativer til fossile brændstoffer, er forskning i forbedret energieffektivitet, energilagring, power-to-X, biobrændstoffer og batteriteknologi nødvendig.

Forskningsområder 

  • Tung transport: Power-to-X, biobrændstoffer og fangst og lagring af CO2 (Carbon capture)
  • Let transport: Elbiler, hybridbiler, brænselsceller, range extender, infrastruktur til ladning mv.
  • Droner og robotter til varetransport, overvågning og diagnosticering på miljø- og energiområdet.
  • Energibesparelser ved lette konstruktioner og nye materialer samt forbedret logistik og forsyningskæder.
  • AI til intelligent trafikstyring, grøn kørselsadfærd, autonomi og supprt til føreren.
  • Brugen af teknologi, adfærd og hverdagspraksis.

Vidste du, at...

...den tunge transport (fly, skibe, tog og lastbiler) står for over halvdelen af transportsektorens CO2-udledning.

Samarbejde med Port of Aalborg om bæredygtige løsninger

I filmen introduceres det bæredygtige fokusområde Fremtidens transport og mobilitet, der bl.a. dækker over forskning i bæredygtige brændstoffer. Filmen beskriver forskningen på Institut for Energi og samarbejdet med Port of Aalborg om at udvikle, afprøve og opskalere nye teknologier.

Se filmen om fremtidens transport og mobilitet

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 7, 9 og 13
SDG 7, 9 og 13

Forskningsgrupper

Et udsnit af forskningsgrupper på ENGINEERING der arbejder med fremtidens transport og mobilitet
Institut for Kemi og Biovidenskab
◗ Fungal and Plant Biotechnology
Besøg BIOs hjemmeside
Institut for Materialer og Produktion
◗ Solid Mechanics and Materials
◗ Materials Science and Biophysics
◗ Operations Research
◗ Solid and Computational Mechanics
◗ Materials Science and Bio-Physics
Besøg MPs hjemmeside
Institut for Matematiske Fag
◗ Mathematics
Besøg MATHs hjemmeside
Institut for Energi
◗Project Economy
◗Advanced Biofuel
◗CROM
◗PV Systems
◗Thermal Engineering
◗REPEC
◗Batteries
◗AAU Energy Section B
◗Biofuel
◗iGRIDS - Intelligent Energy Systems and Flexible Markets
◗Fluid Power Technology
◗HEART
◗Mechatronic Systems
◗Electric Power Systems and Microgrids
◗E-Mobility and Drives
Besøg ENERGYs hjemmeside
Institut for Byggeri, By og Miljø
◗ Freight Transport Research Group
Besøg BUILDs hjemmeside

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide