Spring til indhold
ForsideUddannelse

leadENG

Deltag i udviklingen af fremtidens bæredygtige løsninger

leadENG

Deltag i udviklingen af fremtidens bæredygtige løsninger

en flok mennesker står ved en bygget bil

leadENG studenterprojekter - Aalborg Universitet

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

leadENG studenterprojekter - Aalborg Universitet

At arbejde med leadENG-projekter er en unik mulighed for samarbejde på tværs af studieretninger og discipliner. Gennem projektet opnår du en særlig forståelse af din egen faglighed set i sammenhæng med beslægtede fagområder. Det er en evne, der er efterspurgt i industrien, når den på tværs af brancher skal levere bæredygtige og tværfaglige løsninger på samfundets store udfordringer. Eksempelvis siger Søren Hageman Christensen, der er regionsdirektør i NIRAS:

Til at løse morgendagens opgaver oplever vi et voksende behov for medarbejdere, der ud over specifik faglig indsigt også har forståelse for helhedsløsninger på tværs af fag. Optimal bæredygtighed findes ofte som en balanceret løsning mellem flere tekniske, sociale og økonomiske interesseområder. Derfor er det vigtigt, at vores kommende medarbejdere har blik for hinandens fagligheder og evnerne til at bringe hinanden i spil.

Om leadENG-projekter 

  • Studiegrupper på tværs af uddannelsesretninger samarbejder på tværs om at udvikle bæredygtige løsninger.
  • Grupperne arbejder inden for rammerne af det givne semestertema.
  • Vejledere samarbejder som et team, der kan støtte processen.
  • Faktiske fysiske produkter og opstillinger udvikles i fællesskab understøttet af ENGINEERING-fakultetet.
  • Viden udveksles kontinuerligt på tværs.
  • Der afholdes en afsluttende konference, hvor resultater præsenteres gensidigt.
  • Der samarbejdes nært med forskningsmiljøer og virksomheder.

Eksempler på leadENG projekter

Byggeri af biler

udvikling af biler med enten ren batteridrift eller med simulering af brint- og brændselsceller

Flydende vertikalakset vindmølle

Højtemperatur stenlager med tilkoblet stirling motor

Vadehavsplanten Salicornia som ressource

bæredygtigt produceret biomasse til bl.a. fødevarer

Automatisering af kemiske processer

robotteknologi

Reimagine education winner badges, leadENG, Gold

The QS Reimagine Education Awards 2022

leadENG vinder den regionale pris for Europa på tværs af alle kategorier.

Reimagine education winner badges, leadENG, Gold
Læs mere om prisen

ENG After Hours

På det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet har vi i gangsat et nyt koncept, som vi kalder ENG After Hours. ENG After Hours dækker over en paraply af aktiviteter uden for undervisningstid, hvor studerende på tværs af fakultetet samles til arrangementer af både faglig og social karakter. Formålet med arrangementerne er at styrke de studerendes egen faglighed og give dem udsyn mod andre fagligheder. Derudover skal arrangementerne også styrke deres sociale liv og trivsel på tværs af uddannelsesretninger. Vi tror på, at vi på den måde kan inspirere vores studerende til allerede tidligt i deres studietid at åbne deres sind for de mange muligheder, de har, og til at tænke karrierer, studie, og det levede liv sammen.

Læs mere