ForsideUddannelse

ENG After Hours

På det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet har vi i gangsat et nyt koncept, som vi kalder ENG After Hours. ENG After Hours dækker over en paraply af aktiviteter uden for undervisningstid, hvor vi samler vores studerende på tværs af fakultetet til arrangementer af både faglig og social karakter.

ENG After Hours

På det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet har vi i gangsat et nyt koncept, som vi kalder ENG After Hours. ENG After Hours dækker over en paraply af aktiviteter uden for undervisningstid, hvor vi samler vores studerende på tværs af fakultetet til arrangementer af både faglig og social karakter.

Formålet med ENG After Hours-arrangementerne er at styrke de studerendes egen faglighed og give dem udsyn mod andre fagligheder. Derudover skal arrangementerne også styrke deres sociale liv og trivsel på tværs af uddannelsesretninger. Vi tror på, at vi på den måde kan inspirere vores studerende til allerede tidligt i deres studietid at åbne deres sind for de mange muligheder, de har, og til at tænke karrierer, studie, og det levede liv sammen.