Spring til indhold
Forside

Uddannelser i verdensklasse

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet ENGINEERING uddanner vi kandidater til fremtidens arbejdsmarked. Det betyder, at vi løbende sikrer, at vores udbud af uddannelser modsvarer behovet for kandidater i det omkringliggende samfund. Vi uddanner kandidater i både Aalborg, Esbjerg og København.

Uddannelser i verdensklasse

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet ENGINEERING uddanner vi kandidater til fremtidens arbejdsmarked. Det betyder, at vi løbende sikrer, at vores udbud af uddannelser modsvarer behovet for kandidater i det omkringliggende samfund. Vi uddanner kandidater i både Aalborg, Esbjerg og København.

Projekt- og problembaseret læring

Ligesom på resten af Aalborg Universitet tager uddannelserne på ENGINEERING udgangspunkt i en projekt- og problembaseret tilgang til læring. Det betyder, at studerende arbejder sammen om at analysere konkrete problemstillinger.

Oftest vil en række af projekterne gennem studiet blive gennemført i samarbejde med virksomheder eller organisationer, der står med en konkret problemstilling. Det tætte samarbejde med virksomheder og organisationer giver de studerende en unik ballast til karrierer i både privat og offentligt regi.

Levende studiemiljø

Tæt samarbejde med erhvervslivet

to kvinder griner sammen og drikker kaffe, udendørs

Et rigt studiemiljø i rivende udvikling og i en levende by

mand i hvid kittel

kort adgang til forskere og forskningsmiljøer

Du vil opleve et godt studiemiljø

Som studerende på uddannelserne under ENGINEERING vil du opleve et attraktivt studiemiljø, hvor samarbejde og den projekt- og problemorienterede tilgang til læring er i fokus. Gennem denne studieform tilegner du dig kompetencer, som er efterspurgt i virksomheder og organisationer i fremtidens samfund.

Samtidig skaber studieformen grobund for et værdifuldt, socialt studieliv, som for mange munder ud i venskaber og gode relationer for livet.

leadENG-studenterprojekter

I leadENG-projekter samarbejder de studerende på tværs af beslægtede studieretninger om fælles projekter med bæredygtigt fokus. Gennem projekterne opnår de studerende en særlig forståelse af egen faglighed set i relation til beslægtede fagområder. Det er en evne, der er efterspurgt i industrien, når den på tværs af fag og brancher skal levere bæredygtige og tværfaglige løsninger på samfundets store udfordringer.

Læs mere om leadENG-projekter