Forside

Uddannelser i verdensklasse

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) uddanner vi kandidater til fremtidens arbejdsmarked. Det betyder, at vi løbende sikrer, at vores udbud af uddannelser modsvarer behovet for kandidater i det omkringliggende samfund. Vi uddanner kandidater i både Aalborg, Esbjerg og København.

Uddannelser i verdensklasse

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) uddanner vi kandidater til fremtidens arbejdsmarked. Det betyder, at vi løbende sikrer, at vores udbud af uddannelser modsvarer behovet for kandidater i det omkringliggende samfund. Vi uddanner kandidater i både Aalborg, Esbjerg og København.

Aalborg Universitets ingeniøruddannelser står stærkt internationalt. Det amerikanske topuniversitet MIT har placeret ingeniøruddannelserne fra Aalborg Universitet som fjerdebedst i verden - kun overgået af tre amerikanske universiteter.

Projekt- og problembaseret læring

Ligesom på resten af Aalborg Universitet tager uddannelserne på ENGINEERING udgangspunkt i en projekt- og problembaseret tilgang til læring. Det betyder, at du arbejder sammen med andre studerende om at analysere konkrete problemstillinger. Oftest vil en række af projekterne gennem dit studie blive gennemført i samarbejde med virksomheder eller organisationer, der står med en konkret problemstilling. Det tætte samarbejde med virksomheder og organisationer giver dig en unik ballast til at fortsætte din karriere i både privat og offentligt regi.

Levende studiemiljø

Som studerende på uddannelserne under ENGINEERING vil du opleve et attraktivt studiemiljø, hvor samarbejde og den problem- og projektorienterede tilgang til læring er i fokus. Gennem denne studieform tilegner du dig kompetencer, som er efterspurgt i virksomheder og organisationer i fremtidens samfund. Men ikke nok med det, så skaber det også grobund for et værdifuldt og socialt studieliv, som for mange vil munde ud i venskaber og gode relationer for livet.

LeadENG-studenterprojekter

LeadENG-projekter er en ny form for studenterprojekter. Her samarbejder de studerende på tværs af beslægtede studieretninger om et fælles projekt med et bæredygtigt fokus. Gennem projekterne opnår de studerende en særlig forståelse af egen faglighed set i relation til beslægtede fagområder. Det er en evne, der er efterspurgt i industrien, når den på tværs af fag og brancher skal levere bæredygtige og tværfaglige løsninger på samfundets store udfordringer.

leadENG-projekter

ENG After Hours

På det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet har vi i gangsat et nyt koncept, som vi kalder ENG After Hours. ENG After Hours dækker over en paraply af aktiviteter uden for undervisningstid, hvor vi samler vores studerende på tværs af fakultetet til arrangementer af både faglig og social karakter.

ENG After Hours

På det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet har vi i gangsat et nyt koncept, som vi kalder ENG After Hours. ENG After Hours dækker over en paraply af aktiviteter uden for undervisningstid, hvor vi samler vores studerende på tværs af fakultetet til arrangementer af både faglig og social karakter.