Spring til indhold
ForsideOm ENGINEERING

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalg 

Fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) er en del af samarbejdsorganisationen på AAU. Over FSU ligger Hovedsamarbejdsudvalget, og under FSU ligger institutternes lokale samarbejdsudvalg. FSU behandler således emner, der hører hjemme på fakultetsniveau.

Samarbejdsudvalgenes opgave er at sikre et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Samarbejdsudvalgene skal gennem et højt gensidigt informationsniveau og løbende dialog fastlægge de overordnede rammer og retningslinjer for arbejds- og personaleforhold. Grundlaget for samarbejdsudvalgenes arbejde er fastlagt i SU-aftalen samt i Forretningsorden for Samarbejdsudvalget (FSU) på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (PDF).

Har du spørgsmål vedrørende fakultets samarbejdsudvalg, er du velkommen til at kontakte

Jacob Glensvang
E-mail: jag@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 3444