Engineering

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet


På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet arbejder vi for at fremme bæredygtig udvikling, og gennem forskning, uddannelse og videnssamarbejde adresserer vi globale samfundsmæssige udfordringer. Vi arbejder på tværs af discipliner og sektorer, og vi lægger stor vægt på samarbejdet med virksomheder og myndigheder, så vores forskning skaber viden for verden.

Blandt de store globale udfordringer, som vi bidrager til at løse, er fx omstillingen til grøn energi, sikringen af rent vand til verdens befolkning, bæredygtigt byggeri og smarte og innovative metoder til produktion.

Forskning, uddannelse og videnssamarbejde på fakultetet varetages af fem institutter, der har hvert sit kerneområde, men som i høj grad også arbejder tværvidenskabeligt for at opnå de bedste resultater.

Læs mere om Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet 

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet  | Aalborg Universitet | Niels Jernes Vej 10 | 9220 Aalborg Øst | 9940 9940 | engineering@adm.aau.dk | Web: shn@adm.aau.dk