Forside

Forskning på ENGINEERING

Skaber viden for verden

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) spænder forskningen vidt - lige fra grundforskning til den anvendelsesorienterede forskning, der i kombination med digitale værktøjer løser store globale samfundsmæssige udfordringer.

Forskning på ENGINEERING

Skaber viden for verden

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) spænder forskningen vidt - lige fra grundforskning til den anvendelsesorienterede forskning, der i kombination med digitale værktøjer løser store globale samfundsmæssige udfordringer.

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) spænder forskningen vidt - lige fra grundforskning til den anvendelsesorienterede forskning, der kan løse store globale samfundsmæssige udfordringer. Det kan fx være omstillingen til grøn energi, bæredygtighed i byggeriet, sikringen af rent vand til verdens befolkning eller smarte og innovative metoder til produktion. Forskningen på fakultetet varetages af fem institutter, der bedriver forskning inden for hvert deres kerneområde, men som også arbejder sammen på tværs og med andre nationale og internationale forskningsinstitutter for at opnå de bedste resultater.

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet er repræsenteret på AAU's campusser i Aalborg, Esbjerg og København.

En bæredygtig udvikling af samfundet

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets forsknings- og bæredygtighedsprofil tager udgangspunkt i fakultetets faglige fyrtårne samt lokale, nationale og internationale dagsordener, og den sætter retning for, hvordan fakultetet arbejder med bæredygtighed i de kommende år. Koblingen mellem ingeniørvidenskab, naturvidenskab og digitale værktøjer er omdrejningspunktet for profilen, der adresserer ni bæredygtige fokusområder.

Læs mere om vores bæredygtige fokusområder

Søg efter forskning, en forsker, forskningsgruppe eller lignende

Institutter

 • Institut for Byggeri, By og miljø

  BUILD har sit udgangspunkt i ingeniørvidenskaben, men indeholder derudover vigtige og omfattende elementer fra samfundsvidenskab og humaniora. Instituttet forsker, rådgiver og uddanner helhedsorienteret i by-, bolig-, bygge-, og anlægsområdets komplekse problemstillinger. BUILD har mere end 300 medarbejdere placeret i både Aalborg og København.

 • Institut for Energi

  Som navnet antyder, er AAU Energy fuldt dedikeret til forskning, innovation og uddannelse inden for det brede energiområde.

 • Institut for Kemi og Biovidenskab

  På Institut for Kemi og Biovidenskab er vi med til at fremme den regionale, nationale og globale vidensopbygning. Vi bidrager til løsningen af samfundets udfordringer via forskningsresultater på højeste niveau, problembaseret uddannelse samt vidensamarbejde og har fokus på bæredygtig udvikling i alle vores aktiviteter.

 • Institut for Matematiske fag

  Institut for Matematiske Fag er hjemsted for tre matematiske uddannelsesområder: Matematik (inkl. statistik) Matematik-økonomi Matematik-teknologi

 • Institut for Materialer og Produktion

  Instituttet er et vidtfavnende forsknings- og uddannelsesmiljø placeret på Aalborg Universitet med en mission om at imødekomme fremtidens krav til nye materialer og produktionssystemer ved at styre hele værdikæden, fra grundlæggende materialeforståelse, materialers anvendelse.

ENGINEERING's

Nyeste publikationer

Alle år
Alle status
Alle access
Alle typer