Forside

Forskning på ENGINEERING

Skaber viden for verden

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) spænder forskningen vidt - lige fra grundforskning til den anvendelsesorienterede forskning, der i kombination med digitale værktøjer løser store globale samfundsmæssige udfordringer.

Forskning på ENGINEERING

Skaber viden for verden

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) spænder forskningen vidt - lige fra grundforskning til den anvendelsesorienterede forskning, der i kombination med digitale værktøjer løser store globale samfundsmæssige udfordringer.

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) spænder forskningen vidt - lige fra grundforskning til den anvendelsesorienterede forskning, der kan løse store globale samfundsmæssige udfordringer. Det kan fx være omstillingen til grøn energi, bæredygtighed i byggeriet, sikringen af rent vand til verdens befolkning eller smarte og innovative metoder til produktion. Forskningen på fakultetet varetages af fem institutter, der bedriver forskning inden for hvert deres kerneområde, men som også arbejder sammen på tværs og med andre nationale og internationale forskningsinstitutter for at opnå de bedste resultater.

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet er repræsenteret på AAU's campusser i Aalborg, Esbjerg og København.

En bæredygtig udvikling af samfundet

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets forsknings- og bæredygtighedsprofil tager udgangspunkt i fakultetets faglige fyrtårne samt lokale, nationale og internationale dagsordener, og den sætter retning for, hvordan fakultetet arbejder med bæredygtighed i de kommende år. Koblingen mellem ingeniørvidenskab, naturvidenskab og digitale værktøjer er omdrejningspunktet for profilen, der adresserer ni bæredygtige fokusområder.

Læs mere om vores bæredygtige fokusområder

Søg efter forskning, en forsker, forskningsgruppe eller lignende

Institutter

 • Institut for Byggeri, By og miljø

  BUILD forsker, rådgiver og uddanner inden for by-, bolig-, bygge-, og anlæg området. På den baggrund bidrager instituttet til at løse samfundets største udfordringer som fx klimakrisen, befolkningsudvikling, ressourceknaphed og urbanisering.

 • Institut for Energi

  Institut for Energi uddanner og forsker inden for eksempelvis energieffektivitet, vedvarende energi, elektrificering og CO2-lagring. Ud fra dette fokus investerer instituttet sin ekspertise og gennemslagskraft i den grønne omstilling.

 • Institut for Kemi og Biovidenskab

  Institut for Kemi og Biovidenskab forsker og uddanner inden for Kemi, Miljø, Biologi og Bioteknologi. Instituttet har tradition for at samarbejde med erhvervslivet, nationalt såvel som internationalt, om ny og innovativ forskning.

 • Institut for Matematiske fag

  Institut for Matematiske Fag forsker og uddanner inden for matematik, matematik-teknologi og matematik-økonomi. Instituttets forskning bidrager til grundvidenskabelige erkendelser og til at løse samfundets udfordringer.

 • Institut for Materialer og Produktion

  Institut for Materialer og Produktion forsker og uddanner inden for materialer, mekanik, fysik, produktion og produktionsledelse. Med det afsæt stræber instituttet efter at udvikle materialer, produkter og produktionssystemer til fremtidens behov.

ENGINEERING's

Nyeste publikationer

Alle år
Alle status
Alle access
Alle typer