Spring til indhold
Forside

Om ENGINEERING

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet ENGINEERING arbejder vi for at fremme bæredygtig udvikling. Gennem forskning, uddannelse og videnssamarbejde adresserer vi globale samfundsmæssige udfordringer.

Om ENGINEERING

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet ENGINEERING arbejder vi for at fremme bæredygtig udvikling. Gennem forskning, uddannelse og videnssamarbejde adresserer vi globale samfundsmæssige udfordringer.

På ENGINEERING-fakultetet arbejder vi på tværs af discipliner og sektorer, og vi lægger stor vægt på samarbejdet med virksomheder og myndigheder, så vores forskning skaber viden for verden.

Blandt de store globale udfordringer, som vi bidrager til at løse, er omstilling til grøn energi, rent vand til verdens befolkning, bæredygtigt byggeri og smarte og innovative metoder til produktion.

Forskning, uddannelse og videnssamarbejde på fakultetet varetages af fem institutter, der har hvert sit kerneområde, men som i høj grad også arbejder tværvidenskabeligt for at opnå de bedste resultater.

Europas bedste ingeniøruniversitet

Internationalt udmærker Aalborg Universitet sig inden for ingeniørvidenskab. Vi rangerer bl.a. som Europas bedste ingerniøruniversitet på U.S. News and World Report's liste over verdens bedste universiteter inden for ingeniørvidenskab (2022). Det amerikanske topuniversitet Massachusetts Institute of Technology (MIT) anser desuden ingeniøruddannelserne på Aalborg Universitet som fjerdebedst i verden - kun overgået af tre amerikanske universiteter (2018).

Læs mere om U.S. News and World Reports liste over 'Best Global Universities'

Kandidater til fremtidens arbejdsmarked

På ENGINEERING-fakultetet arbejder vi for løbende at sikre et udbud af uddannelser, der modsvarer behovet for kandidater i det omkringliggende samfund. Fakultetet har ca. 3.300 studerende (2023), og vi uddanner kandidater i både Aalborg, Esbjerg og København

Læs mere om ENGINEERINGs uddannelser

Kandidater til fremtidens arbejdsmarked

På ENGINEERING-fakultetet arbejder vi for løbende at sikre et udbud af uddannelser, der modsvarer behovet for kandidater i det omkringliggende samfund. Fakultetet har ca. 3.300 studerende (2023), og vi uddanner kandidater i både Aalborg, Esbjerg og København

Læs mere om ENGINEERINGs uddannelser
Fotograf: Anja Fals, AMU Nordjylland

En attraktiv samarbejdspartner

På ENGINEERING vægter både forskere og studerende samarbejdet med erhvervslivet og det omgivende samfund højt. Sammen igangsætter vi innovative og værdiskabende projekter alt fra græsprotein, genanvendelsen af plastik, biogene byggematerialer og meget mere.

Fotograf: Anja Fals, AMU Nordjylland
Læs mere om at samarbejde med ENGINEERING

ENGINEERING fremmer

En bæredygtig udvikling af samfundet

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets forsknings- og bæredygtighedsprofil tager udgangspunkt i fakultetets faglige fyrtårne samt lokale, nationale og internationale dagsordener, og den sætter retning for, hvordan fakultetet arbejder med bæredygtighed i de kommende år. Koblingen mellem ingeniørvidenskab, naturvidenskab og digitale værktøjer er omdrejningspunktet for profilen, der adresserer ni bæredygtige fokusområder.

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Læs mere om ENGINEERINGs ni bæredygtige fokusområder

ENGINEERING fremmer

En bæredygtig udvikling af samfundet

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets forsknings- og bæredygtighedsprofil tager udgangspunkt i fakultetets faglige fyrtårne samt lokale, nationale og internationale dagsordener, og den sætter retning for, hvordan fakultetet arbejder med bæredygtighed i de kommende år. Koblingen mellem ingeniørvidenskab, naturvidenskab og digitale værktøjer er omdrejningspunktet for profilen, der adresserer ni bæredygtige fokusområder.

Læs mere om ENGINEERINGs ni bæredygtige fokusområder
De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide

Kontakt os

Find kontaktoplysninger på fakultetets øverste ledelse, sekretærer, strategiske rådgivere og studentermedhjælpere.

Kontakt