Forside

Om ENGINEERING

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet arbejder vi for at fremme bæredygtig udvikling, og gennem forskning, uddannelse og videnssamarbejde adresserer vi globale samfundsmæssige udfordringer. Vi arbejder på tværs af discipliner og sektorer, og vi lægger stor vægt på samarbejdet med virksomheder og myndigheder, så vores forskning skaber viden for verden. Blandt de store globale udfordringer, som vi bidrager til at løse, er fx omstillingen til grøn energi, sikringen af rent vand til verdens befolkning, bæredygtigt byggeri og smarte og innovative metoder til produktion.

Om ENGINEERING

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet arbejder vi for at fremme bæredygtig udvikling, og gennem forskning, uddannelse og videnssamarbejde adresserer vi globale samfundsmæssige udfordringer. Vi arbejder på tværs af discipliner og sektorer, og vi lægger stor vægt på samarbejdet med virksomheder og myndigheder, så vores forskning skaber viden for verden. Blandt de store globale udfordringer, som vi bidrager til at løse, er fx omstillingen til grøn energi, sikringen af rent vand til verdens befolkning, bæredygtigt byggeri og smarte og innovative metoder til produktion.

Forskning, uddannelse og videnssamarbejde på fakultetet varetages af fem institutter, der har hvert sit kerneområde, men som i høj grad også arbejder tværvidenskabeligt for at opnå de bedste resultater.

Institutter

 • Institut for Byggeri, By og miljø

  BUILD forsker, rådgiver og uddanner inden for by-, bolig-, bygge-, og anlæg området. På den baggrund bidrager instituttet til at løse samfundets største udfordringer som fx klimakrisen, befolkningsudvikling, ressourceknaphed og urbanisering.

 • Institut for Energi

  Institut for Energi uddanner og forsker inden for eksempelvis energieffektivitet, vedvarende energi, elektrificering og CO2-lagring. Ud fra dette fokus investerer instituttet sin ekspertise og gennemslagskraft i den grønne omstilling.

 • Institut for Kemi og Biovidenskab

  Institut for Kemi og Biovidenskab forsker og uddanner inden for Kemi, Miljø, Biologi og Bioteknologi. Instituttet har tradition for at samarbejde med erhvervslivet, nationalt såvel som internationalt, om ny og innovativ forskning.

 • Institut for Matematiske fag

  Institut for Matematiske Fag forsker og uddanner inden for matematik, matematik-teknologi og matematik-økonomi. Instituttets forskning bidrager til grundvidenskabelige erkendelser og til at løse samfundets udfordringer.

 • Institut for Materialer og Produktion

  Institut for Materialer og Produktion forsker og uddanner inden for materialer, mekanik, fysik, produktion og produktionsledelse. Med det afsæt stræber instituttet efter at udvikle materialer, produkter og produktionssystemer til fremtidens behov.

Europas bedste ingeniøruniversitet

Internationalt udmærker Aalborg Universitet sig inden for ingeniørvidenskab. Blandt andet rangerer Aalborg Universitet som Europas bedste ingerniøruniversitet på U.S. News and World Report's liste over verdens bedste universiteter inden for ingeniørvidenskab (2022) Også i forbindelse med uddannelse af kompetente ingeniører står Aalborg Universitet stærkt internationalt. Det amerikanske topuniversitet MIT placerede i 2018 ingeniøruddannelserne på Aalborg Universitet som fjerdebedst i verden - kun overgået af tre amerikanske universiteter.

Læs mere om U.S. News and World Reports liste over 'Best Global Universities'

Kandidater til fremtidens arbejdsmarked

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) uddanner vi kandidater til fremtidens arbejdsmarked. Det betyder, at vi løbende sikrer et udbud af uddannelser, der modsvarer behovet for kandidater i det omkringliggende samfund. Fakultetet har ca. 3.600 studerende (2021), og vi uddanner kandidater i både Aalborg, Esbjerg og København

Læs mere om ENGINEERINGs uddannelser

Kandidater til fremtidens arbejdsmarked

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) uddanner vi kandidater til fremtidens arbejdsmarked. Det betyder, at vi løbende sikrer et udbud af uddannelser, der modsvarer behovet for kandidater i det omkringliggende samfund. Fakultetet har ca. 3.600 studerende (2021), og vi uddanner kandidater i både Aalborg, Esbjerg og København

Læs mere om ENGINEERINGs uddannelser

En attraktiv samarbejdspartner

På ENGINEERING vægter både forskere og studerende samarbejdet med erhvervslivet og det omgivende samfund højt.

En undersøgelse fra Dansk Industri (2018) viser, at danske virksomheder rangerer Aalborg Universitet som Danmarks bedste universitet at indgå samarbejdsaftaler med.