Spring til indhold
ForsideOm ENGINEERING

Akademisk råd

to personer skriver på et clipboard

Akademisk råd

to personer skriver på et clipboard

Akademisk råd

Det Akademiske Råd ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard. Rådets opgave er defineret i § 67-69 i vedtægten for AAU:

Akademisk Råd rådgiver dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.

Akademisk Råd har b.la. følgende opgaver:

  1. at rådgive dekanen om fakultetets strategiske forhold
  2. at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper
  3. at rådgive dekanen om strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling
  4. at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning
  5. efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor
  6. efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor
  7. at tildele ph.d.- og doktorgrader
  8. at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis.

Har du spørgsmål vedrørende akademisk råd, er du velkommen til at kontakte