Spring til indhold
ForsideForskning

God videnskabelig praksis

Akademisk Råd har ansvaret for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis.

God videnskabelig praksis

Akademisk Råd har ansvaret for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis.

Formålet med retningslinjerne er:

  • At fremme god videnskabelig forskningspraksis på fakultetet
  • At udbrede viden og forståelse for god videnskabelig forskningspraksis på ENGINEERING.
  • At forebygge fejl, der sker på baggrund af manglende kendskab til standarder og principper for god videnskabelig forskningspraksis

Praksisudvalget på AAU

Rektor har nedsat det tværgående Praksisudvalg for Aalborg Universitet. Udvalget skal behandle sager af tvivlsom forskningspraksis og står for den indledende behandling af sager om begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed (fabrikering, forfalskning eller plagiering), der videresendes til behandling i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Praksisudvalget fungerer ikke som rådgivende organ men tager imod anmeldelser og kan ved egen drift tage sager op, hvis udvalget bliver opmærksomme på, at der kan være begrundet mistanke om brud på god videnskabelig praksis.

Danske regler og anbefalinger

Folketinget vedtog d. 1. juli 2017 ”Lov om Videnskabelig Uredelighed”, der definerer videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis. AAU’s regler og procedurer på området afspejler denne lov og det danske kodeks for integritet i forskning.

Lov om videnskabelig uredelighed

Det danske kodeks for integritet i forskning

Danske universiteters principper for god forskningskommunikation

Retningslinjer

Pligterklæring

I forbindelse med indlevering af ph.d.-afhandlinger skal der fremsendes en underskrevet erklæring til ph.d.-skolen om overholdelse af god videnskabelig praksis.

Declaration of compliance with good scientific practice (PhD)

Declaration of compliance with good scientific practice (Doctorate)

Kontakt

Ved spørgsmål om god videnskabelig praksis på ENGINEERING, så kontakt venligst din nærmeste sektions- eller institutleder.

Dekansekretariatet på ENGINEERING er ansvarlig for denne hjemmeside side og kan ved tvivl henvise til relevante personer: engineering@adm.aau.dk