ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

På jagt efter batteriernes hemmeligheder

Lektor Daniel-Ioan Stroe dissekerer brugte elbils-batterier for at blive klogere på, hvordan de slides over tid. Målet er at udvikle batterier, der kan lades hurtigere og holde længere – til gavn for miljømæssig og social bæredygtighed.

Case

På jagt efter batteriernes hemmeligheder

Lektor Daniel-Ioan Stroe dissekerer brugte elbils-batterier for at blive klogere på, hvordan de slides over tid. Målet er at udvikle batterier, der kan lades hurtigere og holde længere – til gavn for miljømæssig og social bæredygtighed.

Elbiler har for alvor gjort deres indtog på markedet for persontransport, men bilernes akilleshæl er batterierne. Jo oftere batterierne bliver ladet op, og jo større ladeeffekten er, desto hurtigere bliver de slidt. Hvorfor og hvordan det helt præcist sker, er lektor Daniel-Ioan Stroe i fuld gang med at finde ud af. Ved at udsætte forskellige typer batterier for slitage og derefter skille dem ad håber han at kunne være med til at knække nødden om det langtidsholdbare batteri.

Formålet med projektet Understanding battery degradation through aging tests and post-mortem analysis for the next generation of battery materials er at finde frem til, hvilke komponenter i batteriet der er mest følsomme for slitage, og hvordan man kan forlænge batteriernes levetid.

Lang tid i laboratoriet

Det tager tid at gennemføre Daniel-Ioan Stroes forsøg. For at kunne få nøjagtig viden om, hvordan batterierne opfører sig, skal de slides under kontrollerede forhold i et laboratorium, der kan simulere accelerationer, lynopladning, temperaturskift og meget andet, som elbils-batterier bliver udsat for ved daglig brug.

- Vi foretager det, som vi kalder en ’post-mortem analyse’ af batterierne, når de er blevet slidt. Vi lukker dem op og ser på, hvad der sker inde i dem – hvilke komponenter der er påvirket, og hvilke af dem der begrænser batteriets ydeevne og levetid, siger han.

Normalt måler man blot, hvor meget kapacitet og hvor meget energi der er tilbage i batteriet, men man ved ikke præcis, hvad der sker, og hvordan det påvirker ydelsen i de enkelte komponenter. Der er så mange udefra kommende faktorer, der påvirker batterierne på forskellige måder. Vi prøver at kortlægge sammenhængen mellem disse faktorer, og hvordan de enkelte komponenter bliver slidt.

Daniel-Ioan Stroe

Bedre batterier i fremtiden

Formålet med Daniel-Ioan Stroe og hans kollegaers forskning er at finde metoder til at give elbils-batterierne længere levetid og forbedre deres ydeevne. Enten ved at finde andre materialer til at fremstille batterier eller ved at forbedre de materialer, der bliver anvendt i dag.

- Målet er i sidste ende at finde materialer, der kan holde længere, eller som kan pakkes på en måde, så de fylder og vejer mindre, så kapaciteten og energitætheden bliver højere, forklarer Daniel-Ioan Stroe.

Der er et stort uudnyttet potentiale. I teorien burde vi kunne udvikle batterier med en energitæthed på niveau med benzin.

Daniel-Ioan Stroe

Bedre elbils-batterier vil ikke kun komme fremtidens bilister til gode. Det er energitungt og forurenende at udvinde råstoffer som litium og kobolt, som indgår i moderne batterier. Samtidig foregår arbejdet i minerne i tredjeverdenslande ofte ved hjælp af børnearbejde eller under andre kritisable forhold.

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 7, 9 og 13
SDG 7, 9 og 13

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide