ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

AAU-forskere gør slam til bæredygtig ressource

Lagt online: 09.11.2022

THP

Forskere fra AAU Energi omdanner slam fra spildevand fra et problematisk affaldsprodukt til bæredygtigt brændstof til fly og skibe. Samtidig fjerner de mikroplastik og miljøskadelige reststoffer og udskiller kvælstof og fosfor, der kan bruges som gødning.

Case

AAU-forskere gør slam til bæredygtig ressource

Lagt online: 09.11.2022

THP

Forskere fra AAU Energi omdanner slam fra spildevand fra et problematisk affaldsprodukt til bæredygtigt brændstof til fly og skibe. Samtidig fjerner de mikroplastik og miljøskadelige reststoffer og udskiller kvælstof og fosfor, der kan bruges som gødning.

Den miljøfarlige slam, der er tilbage, når spildevand har været gennem et rensningsanlæg, bliver enten brændt af eller spredt ud over markerne for at udnytte næringsstofferne i slammet som gødning. Der er dog ofte også mange andre skadelige ting i slammet, som gør gødningen uegnet til marker, der skal bruges til fødevarer, eller som har særlig drikkevandsinteresse.

Det kan dog snart være slut med at se på slammet som et problematisk affaldsprodukt. I stedet kan det opfattes som en værdifuld ressource.

Forskere ved Aalborg Universitet har været med til at udvikle en metode, hvor kulstoffet i slammet bliver brugt til biobrændstof. Metoden kaldes HTL (Hydrothermal Liquefaction), og den går ud på at opvarme det våde slam under tryk, hvorved der opstår kemiske processer, der isolerer kulstoffet i slammet. Derefter kan kulstoffet bruges som biogen råolie, fortæller lektor Thomas Helmer Pedersen fra AAU Energi.

Vi har brugt slam fra spildevand til at fremstille flybrændstof, som er det mest forfinede kulstofbaserede brændstof. Der er helt klart et stort potentiale i at anvende slambaseret brændstof til skibe og fly, som ikke kan elektrificeres på samme måde som biler og tog.

lektor Thomas Helmer Pedersen fra AAU Energi

Råolien fra slammet skal raffineres på samme måde som den råolie, der kommer op fra jorden. For at det kan lade sig gøre, skal den gennem en katalysator. Herefter er den fuldt ud lige så brugbar som fossile brændstoffer.

Stor miljøgevinst

Udnyttelsen af spildevandsslammet gør det ikke alene muligt at producere bæredygtigt flybrændstof – der er også store miljømæssige fordele forbundet med processen.

Thomas Helmer Pedersen og hans kollegaer er blandt andet i stand til at trække al kvælstof og fosfor ud af slammet, så det kan bruges uden risiko som gødning. Samtidig nedbrydes de medicinrester og den mikroplastik, som spildevandsslam ofte også indeholder, i Thomas Helmer Pedersen og hans kollegaers varmeproces. Dermed holdes elementerne ude af kredsløbet.

Der er en positiv cirkulær effekt ved at fremstille bioolie og trække kvælstof og fosfor ud, så det kan bruges igen. Samtidig er der store miljømæssige fordele ved at fjerne mikroplasten og medicinresterne fra kredsløbet.

Thomas Helmer Pedersen

Klar inden for få år

Regeringens målsætning om, at alle danske indenrigsfly skal flyve på grønne brændstoffer om tre år, kommer Thomas Helmer Pedersen ikke til at indfri alene. Men tidshorisonten er ikke ret meget længere. Metoden har bevist, at den virker i laboratoriet, og med de rigtige investeringer vil et funktionsdygtigt kommercielt anlæg kunne stå klar inden for tre til fem år, vurderer han.

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 7, 9 og 13
SDG 7, 9 og 13

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide