Spring til indhold

Bæredygtighedsområde

Landbrug- og fødevareteknologi

hvede

Bæredygtighedsområde

Landbrug- og fødevareteknologi

hvede

Fødevare- og landbrugssektoren står overfor store udfordringer; efterspørgslen efter fødevarer og foder af høj kvalitet vil stige i fremtiden, og en øget produktion skal gå hånd i hånd med en bæredygtig omstilling af landbrugssektoren, der reducerer udledningen af ​​drivhusgasser, standser tabet af biodiversiteten, bruger færre pesticider og reducerer afstrømningen af ​​næringsstoffer.

Det er meget komplekse udfordringer, og ved at anvende førende videnskab og udvikling inden for naturvidenskab og ingeniørvidenskab engagerer vi os i forskning rettet mod løsninger på disse udfordringer.

Forskningsområder 

Vi har som mission det mål at levere knowhow, der bidrager til at løse de store udfordringer i fødevare- og landbrugssektoren og bidrage med ekspertise inden for:

 Afgrødeproduktion

 • Plantebiologi til fremtidig plantebeskyttelse
 • Lavemissions gødningssystemer
 • Optimering af organisk jord og vådområder
 • Robuste planter til mad og foder
 • Selektion og genombaseret avl

Husdyrsystemer - dyrevelfærd, klima og miljø

 • Reducere næringsstoflækage og drivhusgasudledning i håndteringen af gødning
 • varmeudnyttelse fx ved gødning og mælk
 • Opstaldning og produktion af 'nye husdyrarter'
 • Måling af emissioner på bedriftsniveau
 • Bevarelse af sjældne racer og gener

 Alternative fødevare- og foderproduktion

 • Grøn bioraffinering i fødevareforarbejdning
 • Alternative proteinkilder
 • Land- og havbaseret akvakultur

Smart maskinteknologi

 • Bæredygtige og intelligente landbrugsinfrastruktur
 • Robotter og droner
 • Bæredygtige energisystemer til landbrug

Klima og ressourceeffektiv fødevarebehandling

 • Upcycling af sidestrømme til understøttelse af cirkulære systemer
 • Fødevareingredienser og materialer
 • Udstyr til fødevareforarbejdning
 • Logistiske systemer i fødevareindustrien

Vidste du, at...

...fødevareproduktionen og fødevareforbruget i EU står for mellem 22-31 procent af EU-medlemsstaternes samlede CO2-udledninger.

Samarbejde med BioMassProtein om bæredygtige løsninger

I filmen præsenteres det bæredygtige fokusområde Landbrug- og fødevareteknologi. På dette fokusområde udvikler vi eksempelvis klimavenligt og plantebaseret føde som led i den bæredygtige omstilling af landbrugssektoren. Filmen beskriver aktuel forskning og samarbejdet med BiomassProtein ApS.

Se filmen om Landbrug- og fødevareteknologi

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 2, 12, 14 og 15
SDG 2, 12, 14 og 15

Udvalgte forskningsprojekter inden for Landbrug- og fødevareteknologi

Forskningsgrupper

Et udsnit af forskningsgrupper på ENGINEERING der arbejder med Landbrug- og fødevareteknologi
Institut for Kemi og Bioteknologi
 • Sustainable Bioresource Technology
 • Plant and Fungal Biotechnology
 • Environmental Change and Adaptation
 • Separation Processes
 • Environmental Microbiology
Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Geotechnical ENGINEERING
 • Research group on soil technology
Institut for Materialer og Produktion
 • Center for industrial production (CIP)
 • Center for logistics (CELOG)
 • Physics research group & Mekanik
 • Materials science and engineering
 • Operations Research
Institut for Energi
 • Electric Power Systems and Microgrids
 • Batteries
 • Offshore drones and robotics
 • Offshore Renewable Energy Systems
 • Wind power systems
 • Fuel Cell Systems
 • Thermal Engineering
 • Intelligent Energy Systems and Flexible Markets
 • Fluid power technology
 • Advanced biofuels
 • E-Mobility and Drives

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide