Spring til indhold
ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

Mikroorganismer skal afløse sprøjtegift i landbruget

Med de rigtige mikroorganismer i jorden kan landmænd i fremtiden måske helt undlade at bruge sprøjtegifte. Lektor Morten Dueholm på Aalborg universitet er i færd med at kortlægge, hvilken betydning mikroorganismer har for planternes vækst og trivsel.

Case

Mikroorganismer skal afløse sprøjtegift i landbruget

Med de rigtige mikroorganismer i jorden kan landmænd i fremtiden måske helt undlade at bruge sprøjtegifte. Lektor Morten Dueholm på Aalborg universitet er i færd med at kortlægge, hvilken betydning mikroorganismer har for planternes vækst og trivsel.

DNA afslører mikroorganismer

Ved at bruge DNA-teknologi til at analysere jordbundsprøver, kan Morten Dueholm fra Institut fra Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet, finde frem til, hvilke mikroorganismer, der lever i jorden på en given mark. Det kan være bakterier, rundorme, svampe eller andet, der lever og trives i symbiose med planterne. Den viden er særdeles nyttig at have, for organismerne rummer på vigtige nøgler til, hvordan planter trives og vokser.

Der kan være bakterier eller svampe, som hjælper planterne med at optage næring, eller som beskytter dem mod infektioner og sygdomme - Målet er at kunne skelne de gode fra de dårlige og kortlægge samspillet mellem mikroorganismerne i jorden og de forskellige planter. På den måde kan man bruge organismerne til at skabe de bedste vækstforhold for planterne.

Lektor Morten Dueholm

Kortlægningen er dog en krævende opgave. Morten Dueholm anslår, at vi stadig kun kender til og forstår ganske få procent af de mikroorganismer, der findes i jorden. Ofte er det kun en lille del af organismernes DNA-strenge, der bliver kortlagt. Det betyder at forskerne endnu ikke kan navngive dem.

Konsekvensen af de manglende navne er, at organismerne stadig er svære at genkende og sammenligne. Derfor vil der ifølge Morten Dueholm gå adskillige år, før vi har et fuldstændigt overblik over dem. Potentialet er til gengæld kæmpestort, og sammen med kolleger på AAU baner vi vejen for, at det kan ske.

Sprøjtefri fremtid

Med den rigtige viden, kan landbruget nemlig i fremtiden udnytte mikroorganismernes forskellige egenskaber til helt at undgå at benytte sig af sprøjtegifte og i stedet udelukkende benytte sig af bæredygtige, biologiske metoder.

Mikroorganismernes tilstedeværelse afhænger for en stor dels vedkommende af de afgrøder, man planter. Derfor vil man langt hen ad vejen – når man har styr på, hvilke organismer, der har hvilke egenskaber – kunne skabe de bedst mulige forhold for sine afgrøder, f.eks. ved at danne en rotationsordning mellem hvad man sår på sine marker, forklarer Morten Dueholm.

Målet er, at vi om fem – ti år kan bruge vores viden om jordens mikroorganismer til at udfase sprøjtegifte og på den måde optimere vores dyrkningsprocesser i landbruget på en bæredygtig måde

Morten Dueholm

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 2, 12, 14 og 15
SDG 2, 12, 14 og 15

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide