ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

Græsprotein – et klimavenligt alternativ til soja med eksportpotentiale

Globalt har landbruget et presserende behov for at reducere dets klima- og miljøpåvirkning. Der er flere veje mod det mål, men en af vejene er at fokusere på produktion af bæredygtige proteinkilder

Case

Græsprotein – et klimavenligt alternativ til soja med eksportpotentiale

Globalt har landbruget et presserende behov for at reducere dets klima- og miljøpåvirkning. Der er flere veje mod det mål, men en af vejene er at fokusere på produktion af bæredygtige proteinkilder

I Europa og Danmark er der fokus på at øge egenproduktion af proteiner både af hensyn til forsyningssikkerheden, men også for at mindske sojaimporten fra især Sydamerika, hvor der sker omfattende skovrydning og anvendelse af problematiske kemikalier. Her er protein fra græs et attraktivt alternativ.

Grønne blade fra græs indeholder protein, der ved bioraffinering kan udvindes og anvendes i dyrefoder og menneskeføde. AAU’s eksperter forsker i metoder til af effektivisere grøn bioraffinering, der kan blive en vigtig løsning i fremtidens foder- og fødevareproduktion, hvor branchen og forbrugerne i stigende grad efterspørger bæredygtig, klimavenlig og plantebaseret mad.

Ud over potentialet for at reducere klimabelastningen ved produktion af protein, så har den danske industri for grøn bioraffinering et stort eksportpotentiale. Det kræver dog, at der udvikles processer, der selektivt kan udvinde græsprotein, der egner sig til fødevarer og ikke kun til foder.

Hidtil har sojaproteiner været den ”gyldne standard” i fødevareindustrien, og derfor er der et endnu uopfyldt behov for at forstå de forskellige funktionelle egenskaber af proteinerne fra græs for at kunne producere nye, bedre og mere klimavenlige fødevarer. Det er blandt andet det, vi forsker i på Aalborg Universitet

Mette Lübeck, Lektor fra Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet

Lige nu er hun en del af GUDP-projektet ”Græs4Food”, hvor Aalborg Universitet sammen med de industrielle partnere BiomassProtein, GreenLab, Thise Mejeri og MMS Nordic skal udvikle en fødevareproces i et bioraffinaderi. I processen produceres samtidig foderprotein og gødning.

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 2, 12, 14 og 15
SDG 2, 12, 14 og 15

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide