Bæredygtighedsindsats

Genbrug og cirkulær økonomi

Bæredygtighedsindsats

Genbrug og cirkulær økonomi

Industrien er fortsat afhængig af et gennemløb af nye materialer, der udvindes, handles og forarbejdes til varer og til sidst bortskaffes som affald eller emissioner. Kun 12 % af materialerne benyttet i industrien kommer fra genanvendte materialer. Vores forskning er målrettet omstillingen til en klimaneutral og cirkulær økonomi. Herigennem er det muligt at øge andelen af bæredygtige løsninger og jobintensive økonomiske aktiviteter og samtidig reducere udledningen af drivhusgasser og presset på biodiversitet og vandmiljø.

Forskningsområder 

  • Genanvendelse af plastic, byggematerialer og -komponenter
  • Bæredygtig udnyttelse af rest og spildprodukter
  • Nye bæredygtige metoder til circulær production som f.eks. ”take-back” and ”life cycle data”.
  • Udvikling af processer og systemer til genindvinding af biotensider til erstatning af syntetiske tensider i foder, fødevarer, personlig til personlig pleje og rengøringsmidler.
  • Udvikling af metoder til bedre udnyttelse af spild- og restproduktioner
  • Genanvendelse og rekvalificering af potentialet for end-of-life-produkter
  • Bæredygtige materialer designet til genbrug.

Vidste du, at...

...minimum 50 procent af alt plastaffald i 2030 skal genanvendes ifølge EU.

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter