Spring til indhold
ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

Værdikæder skal understøtte grønt genbrug i industrien

Hvis virksomheder bliver bedre til at genbruge materialer fra brugte produkter, kan det have stor betydning for det grønne regnskab. Lige nu ender alt for mange gode komponenter på forbrændingen, fordi der ikke er styr på værdikæderne. Center for Industrial Production hjælper virksomheder med at skabe grobund for cirkulære løsninger.

Case

Værdikæder skal understøtte grønt genbrug i industrien

Hvis virksomheder bliver bedre til at genbruge materialer fra brugte produkter, kan det have stor betydning for det grønne regnskab. Lige nu ender alt for mange gode komponenter på forbrændingen, fordi der ikke er styr på værdikæderne. Center for Industrial Production hjælper virksomheder med at skabe grobund for cirkulære løsninger.

Materialer skal cirkulere

Center for Industrial Production (CIP) ved Institut for Materialer og Produktion ved Aalborg Universitet samarbejder med en lang række små og mellemstore virksomheder om at gøre deres værdikæder mere bæredygtige ved hjælp af cirkulær økonomi. Det betyder i korte træk, at virksomhederne skal blive bedre til at genbruge komponenter og materialer på en hensigtsmæssig måde – for at sikre længere levetid og mindre spild. Det forklarer adjunkt Jesper Hemdrup Kristensen.

- Hvis eksempelvis Grundfos har solgt en pumpe, som skal skiftes efter tolv år, er det langtfra sikkert at det er hele pumpen, der skal kasseres. Ofte vil der være mange dele tilbage, som sagtens kan bruges igen. Som det er nu, vil hele pumpen måske blive smidt ud eller ryge på genbrugspladsen, men hvis Grundfos i stedet får pumpen tilbage, kan de spare ressourcer og CO2 ved at genanvende råmaterialer og komponenter til reservedele, forklarer han.

Det kan godt være, at de reservedele, der kan produceres af de brugte komponenter, ikke holder i tolv år mere, men hvis de kan bruges til at servicere en pumpe, så den kan holde i fem-seks år mere, er det også en gevinst, der tæller både grønt og økonomisk.

Jesper Hemdrup Kristensen

Udfordrende infrastruktur

Genbrug af materialer lyder indlysende, men i virkeligheden kræver den cirkulære tilgang, at der skal løses en del praktiske udfordringer i værdikæde. Blandt andet skal virksomhederne have mulighed for at indsamle brugte produkter for at kunne genbruge dem. Det kan være udfordrende, hvis virksomheden har et stort forhandlernetværk og ikke nødvendigvis ved, hvor produkterne bliver anvendt.

Samtidig skal virksomhederne være bedre til at tænke langsigtet i deres produktdesign, fortæller Jesper Hemdrup Kristensen.

- Hvis man har lavet et produkt, der har holdt i mange år, vil den teknologiske udvikling ofte betyde, at det ikke passer sammen med nye produkter. Det skal virksomhederne tænke ind i den måde, de udvikler deres cirkulære forretningsmodel på, siger han.

En helt anden og mere strukturel udfordring er, at transport af skrot på tværs af landegrænserne er belagt med store afgifter. Det betyder, at indsamling af brugte produkter for en stor virksomhed med salg i hele verden, kan blive en bekostelig affære, hvis ikke lovgivningen bliver justeret, siger Jesper Hemdrup Kristensen.

IOT gør os grønnere

Et af CIP’s fokusområder er udviklingen hen mod det, der kaldes ’Industri 4.0’ eller ’den fjerde industrielle revolution’. Her spiller digitaliseringen en meget stor rolle – bl.a. med ’Internet of Things’(IOT)  – hvor meget af den teknologi, vi omgiver os med, bliver forbundet med Internettet, så de kan kommunikere med hinanden – og med os.

- Når der er sensorer i et produkt som fx en pumpe, en termostat, en vindmølle, kan den indsamle data om, hvordan produktet bliver brugt, men også om slitage på enkeltdele, forklarer Jesper Hemdrup Kristensen.

- Det kan hjælpe os med at skifte det, der bliver slidt, og undgå nedbrud - men i lige så høj grad med at genbruge de materialer og komponenter, der ellers ville være blevet smidt ud. På den måde går hele Industri 4.0-konceptet godt i spænd med grøn omstilling og cirkulære værdikæder.

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 12, 14 og 15
SDG 12, 14 og 15

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide