Bæredygtighedsindsats

Energiproduktion og distribution

Bæredygtighedsindsats

Energiproduktion og distribution

For at nå de nationale CO2-reduktionsmål er det nødvendigt med en betydelig udbygning af vedvarende energi, lagring og sektorintegration. Især sektorintegration med power-to-X vil kræve en markant øget fokus på el fra vedvarende energikilder og ikke mindst distribution. Udvikling og sikring af et bæredygtigt og robust elsystem er således en fremtidig kerneudfordring.

Forskningsområder

  • Vedvarende energi: vind, sol, bølger, tidevand, geotermi og hybridanlæg.
  • Robust og pålidelig el-distribution: konvertering, lagring og sektorkobling til varme-, gas, og brændstofområdet.
  • Nye effektive lagringsteknologier.
  • Styring af systemer ved hjælp af avanceret kontrol som AI, IoT, big data mv.

Vidste du, at...

...mere end 40 pct. af den samlede danske elproduktion fra stammer fra vindmøller

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter