Spring til indhold

Bæredygtighedsområde

Energiproduktion og distribution

Bæredygtighedsområde

Energiproduktion og distribution

For at nå målene i den grønne klimaaftale fra 2022 og de nationale mål for reduktion af kuldioxid (CO2) er det nødvendigt med en betydelig udbygning af vedvarende energi, lagring og sektorintegration. Især udvikling af energiøer, sektorintegration med Power-to-X og kulstoffangst kræver ekspansion med vedvarende elektricitet og distribution. At udvikle og sikre et bæredygtigt og robust elsystem er en fremtidig kerneudfordring.

Forskningsområder

  • Vedvarende energi: energiøer, vind, sol, bølger, tidevand, geotermi og hybridanlæg.
  • Robust og pålidelig el-distribution: sikring af netkapacitet, konvertering, lagring og sektorkobling til varme-, gas, og brændstofområdet.
  • Nye effektive lagringsteknologier.
  • Styring af systemer ved hjælp af avanceret kontrol som AI, IoT, big data mv.

Vidste du, at...

...mere end 50 pct. af den samlede danske elproduktion fra stammer fra vindmøller.

Samarbejde med Schneider Electric om bæredygtige løsninger

I filmen introduceres det bæredygtige fokusområde Energiproduktion og -distribution, hvor vi arbejder med at udvikle et bæredygtigt og robust elsystem. Filmen præsenterer aktuel forskning og samarbejdet med virksomheden Schneider Electric om at skabe en høj stabilitet i elnettet baseret på vedvarende energikilder.

Se filmen om Energiproduktion og distribution

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 7 og 9
SDG 7 og 9

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide