ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

Effektiv og pålidelig integration af vedvarende energi i elnettet

Verdenssamfundet efterspørger og producerer mere vedvarende energi, som er styret af effektelektroniske apparater for at kunne tilsluttes el-nettet. Det er en positiv udvikling set i et bæredygtigt perspektiv. Dog følger også en række udfordringer i kølvandet på den øgede produktion.

Case

Effektiv og pålidelig integration af vedvarende energi i elnettet

Verdenssamfundet efterspørger og producerer mere vedvarende energi, som er styret af effektelektroniske apparater for at kunne tilsluttes el-nettet. Det er en positiv udvikling set i et bæredygtigt perspektiv. Dog følger også en række udfordringer i kølvandet på den øgede produktion.

En af udfordringerne er at opretholde en høj stabilitet i elnettet, når store mængder vedvarende energi integreres i nettet. En anden udfordring er, at der med øget ustabilitet vil følge øgede omkostninger pga. nedetid, fejl og vedligehold. Omkostninger, der skal minimeres for at reducere prisen for vedvarende energi yderligere. Forskningsprojektet REPEPS adresserer netop disse udfordringer.

Vores ambition for projektet er at skabe en ny og bedre forståelse af, hvad der er på spil, når vi integrerer mange nye effektelektroniske apparater i elnettet. På den baggrund ønsker vi at skabe et fundament for fremtidens pålidelige komponenter og apparater, der effektivt udnytter den vedvarende energi uden at give køb på nettets stabilitet

Frede Blaabjerg, professor på Institut for Energi og leder af forskningsprojektet

Projektet er støttet af Villum Fonden gennem en Villum Investigator-bevilling til Frede Blaabjerg.

Læs mere om projektet her.

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 7 og 9
SDG 7 og 9

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide