Case

Medium voltage

I takt med at vindmøller bliver større og større, skal de håndtere en øget effekt. De fleste møller opererer i dag ved lav spænding, og det betyder, at det kræver enorme mængder strøm at holde dem kørende. Derfor skal forskere fra AAU i samarbejde med industrien undersøge, hvordan man ved at gå fra lavspænding til mellemspænding kan reducere strømniveauet og dermed opnå øget effektivitet i de helt store vindmøller.

Case

Medium voltage

I takt med at vindmøller bliver større og større, skal de håndtere en øget effekt. De fleste møller opererer i dag ved lav spænding, og det betyder, at det kræver enorme mængder strøm at holde dem kørende. Derfor skal forskere fra AAU i samarbejde med industrien undersøge, hvordan man ved at gå fra lavspænding til mellemspænding kan reducere strømniveauet og dermed opnå øget effektivitet i de helt store vindmøller.

Vi forsker i og tester løsninger, hvor vi udskifter lavspændings-transistorer i eksisterende vindmølledesign med mellemspændings-transistorer, der har seks gange højere spænding. Det betyder, at strømmen kan reduceres med en faktor seks. Beregninger viser, at vi med denne metode kan reducere omkostningerne pr. produceret MWh. Og det er en konkurrenceparameter for de industrielle partnere

Professor Stig Munk-Nielsen fra Institut for Energiteknik

Udover at kunne reducere vindmøllens strømforbrug har overgangen til mellemspænding også et andet interessant perspektiv. Mellemspænding kræver nemlig mindre mængder kobber til fx kabler. Det har betydning for at holde omkostningerne til konstruktion af vindmøllen nede.

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, KK Wind Solutions and Siemens Gamesa Renewable Energy.

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 7 og 9
SDG 7 og 9

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide