Spring til indhold

Bæredygtighedsområde

Bæredygtige byer, bygninger og komponenter

Bæredygtighedsområde

Bæredygtige byer, bygninger og komponenter

Design, konstruktion og styring af bygninger, byer og infrastruktur spiller en central rolle, når det drejer sig om at sikre et grønnere og mere bæredygtigt samfund. Bæredygtige byer bør fremme økonomisk vækst og imødekomme indbyggernes grundlæggende behov. På samme tid skal byerne skabe bæredygtige og økonomisk overkommelige levevilkår for alle og sikre, at byerne er inkluderende, grønne og sikre. Fokus for dette område er desuden minimering materialeforbrug, energi, vand og mad og drastisk reduktion af miljøpåvirkningen fra affald, produktion af varme, luft og vandforurening.

Forskningsområder 

  • Bæredygtige materialer, komponenter og processer i byggeriet samt forbedret indeklima.
  • Forsyningsinfrastruktur i byer inkl. kloakker, regnvand mv.
  • Social og økonomisk bæredygtighed, Life Cycle Cost (LCC), Life Cycle Analysis (LCA) for materialer og CO2-belastning.
  • Digitalisering og udnyttelse af data med henblik på optimering af byggeriets processer i design-, udførelses- og driftsfasen.
  • Brugen af teknologi, adfærd og hverdagspraksis.
  • Byggeri og byplanlægning, som tilgodeser natur og grønne rekreative områder i byer.

Vidste du, at...

...næsten 40 procent af Danmarks CO2-udledning kommer fra bygninger og boliger.

Samarbejde med Rådet for Bæredygtigt Byggeri om bæredygtige løsninger

I filmen præsenteres det bæredygtige fokusområde Bæredygtige byer, bygninger og komponenter. På fokusområdet arbejder vi for at sikre grønnere og mere bæredygtige byer. Der er et kæmpe potentiale for at reducere klimaaftrykket i byggeriet, og filmen præsenterer værktøjet LCAbyg samt vores samarbejde med Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Se filmen om Bæredygtige byer, bygninger og komponenter

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 6, 9, 11, 12 og 13
SDG 6, 9, 11, 12 og 13

Forskningsgrupper

Et udsnit af forskningsgrupper på ENGINEERING der arbejder med Bæredygtige byer, bygninger og komponenter
Institut for Byggeri, By og Miljø
◗Energy and Buildings
◗Urban Water
◗Sustainable Structures
◗Transformation of Housing and Places
◗Sustainable Cities and Everyday Practice
◗Building Informatics
◗Indoor Environmental Quality and Building Systems
◗Risk, Resilience, Safety and Sustainability of systems
◗Building Physics and Construction Technology
◗Urban Pollution
◗Soil Technology
Besøg BUILDs hjemmeside
Institut for Kemi og Biovidenskab
◗Disordered Materials
Besøg BIOs hjemmeside
Institut for Materialer og Produktion
◗ Center for Industrial Production (CIP)
◗ Materials Science and Engineering
◗ Solid and Computational Mechanics
Besøg MPs hjemmeside
Institut for Energi
◗Danish Centre for Risk and Safety Management
◗Photovoltaic Systems
◗Batteries
◗CROM- Center for Research on Microgrids
Besøg ENERGYs hjemmeside

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide