ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

Dansk teknologi skal forbedre vandmiljø og spare samfundet for millioner

Samfundet investerer hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af vores tekniske vandsystemer for bedre at kunne håndtere de udfordringer, som vi står over for – fx i forbindelse med skybrud. Problemet er blot, at det i dag er for dyrt og svært at overvåge hvert eneste kloakoverløb i landet.

Case

Dansk teknologi skal forbedre vandmiljø og spare samfundet for millioner

Samfundet investerer hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af vores tekniske vandsystemer for bedre at kunne håndtere de udfordringer, som vi står over for – fx i forbindelse med skybrud. Problemet er blot, at det i dag er for dyrt og svært at overvåge hvert eneste kloakoverløb i landet.

Forsyningerne ved, at der ryger spildevand ud i naturen fra de fælleskloakerede afløbssystemer, når det regner kraftigt. Men de ved ikke, hvor det er værst, og hvor det bedst kan betale sig at begrænse det. Det kan nye digitale værktøjer fra Aalborg Universitet snart hjælpe med.

Forskere fra bl.a. BUILD er nemlig i gang med at udvikle smarte sensorer og avanceret databehandling, der kan hjælpe de myndigheder, med at afgøre, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med forebyggelse af overløb. Og selv få procents effektivisering af vedligeholdsindsatsen vil kunne resultere i samfundsøkonomiske gevinster på flere hundrede mio. kr. årligt. Og ikke mindst vil det være en stor gevinst for vandmiljøet.

Ved at kombinere den nyeste viden om hydraulisk modellering med meget kraftige computere er det muligt at opnå viden om vandets bevægelse, som ikke hidtil har været tilgængelig. Samtidigt vil tusindvis af sensorer rundt i byen kombineret med kunstig intelligens give et ”røntgenbillede” af vandet i byen og give vandselskaberne meget bedre muligheder for at træffe de rigtige beslutninger.

Projektet er støttet af Innovationsfonden.

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 6, 9, 11, 12 og 13
SDG 6, 9, 11, 12 og 13

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide