ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

Bæredygtige skruefundamenter revolutionerer byggebranchen

Hus ovenpå pæle, typehuse

Fundamenter af store stålskruer skal erstatte fundamenter af beton, grus og sand. Det gør fremtidens byggeri hurtigere, billigere og langt mere bæredygtigt, vurderer professor i geoteknik og fundering. De første huse bygget med den nye teknik er allerede ved at skyde op rundt om i landet.

Case

Bæredygtige skruefundamenter revolutionerer byggebranchen

Hus ovenpå pæle, typehuse

Fundamenter af store stålskruer skal erstatte fundamenter af beton, grus og sand. Det gør fremtidens byggeri hurtigere, billigere og langt mere bæredygtigt, vurderer professor i geoteknik og fundering. De første huse bygget med den nye teknik er allerede ved at skyde op rundt om i landet.

En helt ny teknologi er på vej til at revolutionere den måde, vi bygger huse på i Danmark. Så håndfast lyder udmeldingen fra professor Lars Bo Ibsen fra BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet. Sammen med sine kolleger og partnere i virksomhederne Andreasen & Hvidbjerg og BAYO.S har han stået i spidsen for Innovationsfondsprojektet D2D Foundation, der har set på mulighederne for at erstatte støbte fundamenter med lange skruer.

Bæredygtige fundamenter

Udgravede sokler af grus, sand og beton skal afløses af meterlange stålpæle, der skrues ned i de bærende lag i undergrunden. De danner det fundament, som resten af huset kan rejses på – med samme bæreevne og stabilitet som en traditionel sokkel. Ofte endda bedre, fordi fugtige eller bløde områder, der normalt vil give sætningsskader i konstruktionen, nemt kan forstærkes med længere skruer, så bæreevnen bliver optimal. Samtidig er teknologien et syvmileskridt i retning af mere bæredygtigt byggeri.

- Når man bygger et hus med en støbt sokkel, skal man først grave ud og køre jord væk. Det kræver store maskiner, der udleder CO2. Så skal der funderes med sand og grus, som er en mangelvare. Der skal støbes en sokkel af beton, hvor cementen også koster meget CO2 at producere. Alt det kan vi undgå ved at bruge skruefundamenter, og samtidig kan vi begynde at bygge på fundamentet, dagen efter det er skruet i jorden, i stedet for at skulle vente flere uger på, at betonen afbinder, forklarer Lars Bo Ibsen.

Når man bygger et hus med en støbt sokkel, skal man først grave ud og køre jord væk. Det kræver store maskiner, der udleder CO2. Så skal der funderes med sand og grus, som er en mangelvare. Der skal støbes en sokkel af beton, hvor cementen også koster meget CO2 at producere. Alt det kan vi undgå ved at bruge skruefundamenter.

Professor Lars Bo Ibsen fra BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø

Huse på pæle er klimaparate

Skruerne er langt mere skånsomme over for miljøet end støbte sokler, hvilket gør, at man med den nye teknologi kan bygge huse i områder, hvor der skal tages hensyn til truede dyr og plantearter. At skrue en række pæle ned i jorden med en stor skruemaskine er langt mindre ødelæggende end at køre frem og tilbage med store lastbiler og entreprenørmaskiner.

Resultatet bliver et hus, der er funderet på skruer - på samme måde som huse rundt om i verden, der er bygget på pæle. Det betyder også, at huse i områder, der om nogle år vil blive ramt af klimarelaterede vandstandsstigninger, kan hæves op over terrænet, så de ikke på samme måde er udsatte over for stormfloder eller oversvømmelser.

Cirkulært husbyggeri

For at sikre en højere grad af bæredygtighed i byggeriet, skal bygherrer fremover vænne sig til at tænke cirkulært. Det vil sige, at byggematerialer i højere grad skal være genanvendelige – helst uden at de først skal gennem en udledningstung proces med nedbrydning, knusning og rensning. Her er skruefundamenterne de klassiske fundamenter langt overlegne. Hvis et hus skal bygges om eller rives ned, kan man ganske enkelt skrue fundamentet op af jorden igen og bruge det et andet sted eller omsmelte dem til nyt stål.

Klar til markedet

Med projektet D2D Foundation har Lars Bo Ibsen sammen med sine kolleger vist, at skruefundamenter lever op til byggebranchens standarder, så de nu er blevet godkendt til byggeri i Danmark. Det betyder blandt andet, at man kan få et hus på skruefundamenter forsikret på lige vilkår med andre huse.

De første huse på skruefundamenter er begyndt at skyde op rundt om i landet – bl.a. har tv-værten Thomas Uhrskov bygget et sommerhus i Klitmøller ved hjælp af teknologien. Et feriecenter ved Rødby er også i færd med at opføre en række feriehuse på nedskruede pæle i et vådområde mellem siv og dyreliv.

- Det går rigtig stærkt nu. Der er flere store typehusfirmaer, der har taget teknologien til sig, så lige nu er den største udfordring, at der er stor efterspørgsel efter de installationsmaskiner, der kan skrue pælene ned i jorden, siger Lars Bo Ibsen.

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 6, 9, 11, 12 og 13
SDG 6, 9, 11, 12 og 13

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide