ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

Hele bygningens livscyklus: værktøj beregner bygningers klimabelastning

At bygge bæredygtigt er et vigtigt fokus, der vinder stadig større interesse, både politisk og i branchen. Det vidner bl.a. indførelsen af DGNB-certificering og den frivillige bæredygtighedsklasse, der forventes at blive ført ind i bygningsreglementet, om. Begge stiller krav om livscyklusvurderinger (LCA).

Case

Hele bygningens livscyklus: værktøj beregner bygningers klimabelastning

At bygge bæredygtigt er et vigtigt fokus, der vinder stadig større interesse, både politisk og i branchen. Det vidner bl.a. indførelsen af DGNB-certificering og den frivillige bæredygtighedsklasse, der forventes at blive ført ind i bygningsreglementet, om. Begge stiller krav om livscyklusvurderinger (LCA).

LCA er en vigtig del i vurderingen af bygningers miljømæssige bæredygtighed. Forskere på BUILD har udviklet værktøjet LCAbyg, der kan beregne bygningers miljøprofiler baseret på valg af forskellige materialer og konstruktionsprincipper.

Med i beregningerne er derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Det kan derfor være værdifuldt for byggeriets aktører at benytte værktøjet i forbindelse med byggeriets tidlige faser eller ved renovering.

Læs mere om LCAByg her.

LCAbyg har omkring 4.500 registrerede brugere og 400-600 aktive brugere hver måned. Erfaringer fra de forskellige forskningsprojekter implementeres løbende i LCAbyg.

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 6, 9, 11, 12 og 13
SDG 6, 9, 11, 12 og 13

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide