Bæredygtighedsindsats

Miljøteknologi, natur og biodiversitet

Bæredygtighedsindsats

Miljøteknologi, natur og biodiversitet

Som middel til at forebygge tab af biodiversitet og reducere udnyttelsen af naturens ressourcer, styrker vores forskning indsatsen for at beskytte og genoprette økosystemer samt reducere CO2-udledningen. Omdrejningspunktet for forskningsindsatsen er overvågning, rapportering, forebyggelse og reduktion af forurening fra luft, vand, jord og forbrug.
 

Forskningsområder 

  • Alternativer til sprøjtegifte.
  • Bevare biodiversitet i terrestriske systemer, marine og ferske vande.
  • Bæredygtigt fiskeri.
  • Monitorering af miljøstatus og biodiversitet gennem nyttiggørelse af værktøjer og smarte løsninger (herunder droner og eDNA).
  • Udnyttelse af mikrober til sikring af et godt miljø og rent drikkevand, bæredygtig udvikling og genbrug af ressourcer, samt sundhed for dyr og mennesker.

Vidste du, at...

… den globale bestand af vilde arter er faldet med 60 % i løbet af de sidste 40 år. 1 million arter er udryddelsestruede.

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

Udvalgte forskningsprojekter inden for Miljøteknologi, Natur og Biodiversitet

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter