Spring til indhold
ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

Ny teknologi gør spildevand til en ressource

afløb

Forskere på Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet har udviklet en ny filtreringsmetode, der gør det muligt at rense spildevand meget mere effektivt end gamle metoder. Det vil både betyde færre tungmetaller og medicinrester i naturen. Desuden vil vi fremover vil kunne genanvende fosfor i landbruget i langt højere grad end i dag.

Case

Ny teknologi gør spildevand til en ressource

afløb

Forskere på Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet har udviklet en ny filtreringsmetode, der gør det muligt at rense spildevand meget mere effektivt end gamle metoder. Det vil både betyde færre tungmetaller og medicinrester i naturen. Desuden vil vi fremover vil kunne genanvende fosfor i landbruget i langt højere grad end i dag.

Varme membraner

Lektor Cejna Anna Quist-Jensen og hendes kollegaer arbejder med at udvikle en ny type membran til rensning af spildevand og gylle. Membranen er en slags avanceret kaffefilter, der lader rent vand komme igennem, men som fanger og ophober giftige affaldsstoffer. Membranteknologi anvendes i dag til bl.a. spildevandsrensning og omvendt osmose til afsaltning af havvand. Der, hvor Cejna Anna Quist-Jensens membransystem adskiller sig fra denne procedure, er ved at tilføre spildevandet varme mens det bliver filtreret.

Vi varmer spildevandet op til 40-50 grader. Det kan man gøre ved hjælp af solvarme eller overskudsvarme fra industrien. Når spildevandet bliver varmt, bliver det filtreret meget effektivt i vores membran. Den nye proces er så effektiv, at affaldsstofferne tilbageholdes og de værdifulde produkter krystalliserer og bliver til tørstof i stedet for slam, som det ellers typisk ender med at blive i dag

Lektor Cejna Anna Quist-Jensen

I dag bliver den fosforholdige slam brugt som gødning og spredt ud over landbrugsmarker. Ulempen er, at slammet - fordi det ikke er helt renset - også kan indeholde skadelige tungmetaller og medicinrester, som er uønsket.

Spildevandsteknologi mod fødevarekrisen

Fordi metoden, med at tilføre varme til rensemembranen, kan udkrystallisere fosfor, giver det mulighed for at udnytte og genbruge fosforen fra gødning langt mere effektivt end i dag -og det er godt af flere årsager.

Dels fordi fosforen ikke havner i vandmiljøet, men i endnu højere grad fordi verden er ved at løbe tør. Den fosfor, landbruget benytter sig af, bliver udvundet af miner i Marokko, Rusland, Kina og USA, men indenfor de næste 50 – 100 år vil minerne løbe tør. Det betyder, at vi potentielt står overfor en fødevarekrise. Fosfor er nemlig livsnødvendigt for planter og dyr, men på samme tid skadeligt for biologiske systemer.

Den udfordring kan den varme membranteknologi være med til at løse.

Når vi kan udnytte spildevandet bedre og udkrystallisere rent fosfor med vores membran betyder det, at vi med tiden ikke længere vil behøve at hente fosfor op fra miner i jorden. Når vi effektivt kan trække det ud og genbruge alt det, der ellers ville gå til spilde, har vi et stærkt kort at på hånden i forhold til kommende fødevarekriser

Cejna Anna Quist-Jensen

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 2, 12, 14 og 15
SDG 2, 12, 14 og 15

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide