ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

case

AAU udvikler løsninger på plastikforureningen i havet

strandkant fyldt med plastikaffald

Et nyt dansk forskningscenter skal udvikle løsninger på plastikforureningen i havet. Med base på AAU og finansiering fra Velux Fonden samler centret danske universiteter og fagområder for at tackle et af verdens største miljøproblemer i fællesskab.

case

AAU udvikler løsninger på plastikforureningen i havet

strandkant fyldt med plastikaffald

Et nyt dansk forskningscenter skal udvikle løsninger på plastikforureningen i havet. Med base på AAU og finansiering fra Velux Fonden samler centret danske universiteter og fagområder for at tackle et af verdens største miljøproblemer i fællesskab.

Plastik i verdenshavene er et stigende problem for både naturens og menneskers sundhed. Derfor går et hold forskere fra flere danske forskningsinstitutioner nu sammen om at udvikle viden og løsninger på plastikforureningen. Samarbejdet har base på Aalborg Universitet (AAU).

Forskningscentret, MarinePlastic, er finansieret af Velux Fonden med 20 millioner kroner, og foruden AAU deltager også Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitet (RUC), Aarhus Universitet (AU) og Nationalmuseet. De forskellige parter har ansvar for hvert sit forskningsområde, og samarbejdet koordineres af professor Jes Vollertsen fra AAU, der leder forskningscentret.

Plastforurening er et alvorligt problem, der kræver handling hurtigst muligt. Derfor er det afgørende, at vi nu forener indsatsen på tværs af fagområder og institutioner, så vi kan samle vores viden, øge vores forståelse og foreslå løsninger i fællesskab

Centerleder Jes Vollertsen fra Institut for Byggeri og Anlæg på AAU

Plastikforurening skal løses i fællesskab

MarinePlastic skal arbejde med plastikforurening fra flere vinkler. Blandt andet skal forskerne indsamle viden om plastikforureningens typer, årsager, omfang, spredning, nedbrydning og miljømæssige konsekvenser. Det spænder over alt fra efterladte fiskenet og affald til mikroplastik og nanoplastik i havmiljøet.

Der er brug for ny viden, ny teknologi og ny politik, hvis vi skal komme plastikproblemet til livs, før det bliver til en miljømæssig katastrofe. Til det har vi brug for en bedre forståelse af problemet. Derfor er det ultimative mål at bringe vores viden i spil til gavn for verden ved at foreslå teknologiske og politiske løsninger

Centerleder Jes Vollertsen fra AAU

Selv om MarinePlastic grundlæggende er et forskningscenter, der skal publicere videnskabelige artikler, så har projektet også et erklæret mål om at udvikle konkrete løsningsforslag og gavnlige tiltag i samarbejde med beslutningstagere.

Læs mere om udviklingen i projektet her 

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 6. 13. 14 og 15
SDG 6. 13. 14 og 15

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide