Bæredygtighedsindsats

Fleksibelt og effektivt energiforbrug

Bæredygtighedsindsats

Fleksibelt og effektivt energiforbrug

Både boligsektoren og industrien er de helt store energiforbrugere. Der er behov for markante effektiviseringer og energibesparelser gennem nye materialer, komponenter, processer og styring samt adfærd og brugeraccept. Desuden skal der fokus på fleksibilitet via energilagring, tidsforskydning mv.

Forskningsområder

  • Energibesparelser samt effektive systemer og komponenter i forbrugsleddet, som omfatter industri, bygninger og diverse apparater.
  • Fleksible systemer hvor forbrug tilpasses produktion.
  • Kontrol og anvendelse af digitale løsninger som AI, IOT, big data.
  • Produktion af vedvarende energi i bygninger og integrationen af bygninger i energisystemet.
  • Brug af teknologi, adfærd og hverdagspraksis

Vidste du, at...

...næsten 70 procent af Danmarks energiforbrug er baseret på vedvarende energikilder

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter