Spring til indhold
ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

SERENE-projekt giver landsbyer bæredygtig energi

Lagt online: 09.03.2023

Solceller på taget, store varmepumper og elbilsopladere med batteri. Det er nogle af de løsninger, der skal være med til at gøre andelsboliger og større boligkomplekser i landsbyer mere grønne. I et nyt projekt undersøger forskere fra blandt andet Aalborg Universitet intelligent energistyring, som kombinerer sol, vind og billig strøm fra elnettet.

Case

SERENE-projekt giver landsbyer bæredygtig energi

Lagt online: 09.03.2023

Solceller på taget, store varmepumper og elbilsopladere med batteri. Det er nogle af de løsninger, der skal være med til at gøre andelsboliger og større boligkomplekser i landsbyer mere grønne. I et nyt projekt undersøger forskere fra blandt andet Aalborg Universitet intelligent energistyring, som kombinerer sol, vind og billig strøm fra elnettet.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Jakob Brodersen

Energiprojektet SERENE er et samarbejde på tværs af grænserne mellem universiteter, virksomheder og myndigheder i Danmark, Holland og Polen. Projektet skal udvikle intelligente energistyringssystemer, så lokalt produceret strøm fra bæredygtige energikilder som sol og vind kan kombineres med grøn strøm fra forsyningsnettet, når prisen er lav.

I Danmark deltager forskere fra Institut for Energi, Aalborg Universitet sammen med beboere i landsbyerne Hylke og Låsby i Skanderborg Kommune. Her vil en andelsboligforening og en boligforening på fire forskellige demonstrationssteder med henholdsvis 18 nye og 11 eksisterende lejligheder få installeret eldrevne varmepumper med store, saltbaserede varmelagre.

Samtidig bliver der opstillet opladere til elbiler med tilknyttede batterier, som kan lades op, hvis der er overskud af elproduktion på et tidspunkt, hvor der ikke skal lades en elbil op.

Når vi både har et varmelager og et batteri til oplagring af strøm, har vi to forskellige måder at styre energien på.

Tovholder på SERENE-projektet og professor Birgitte Bak-Jensen, Institut for Energi, AAU

Bred europæisk læring

I SERENE-projektet deltager også landsbyer i både Holland og Polen. Det betyder, at projektet kommer til at se på en række meget forskellige energibehov. De danske og hollandske landsbyer består af boliger, hvor beboerne har et dagligt energibehov morgen, eftermiddag og aften.

Anderledes forholder det sig i de polske landsbyer i projektet. Her ses i stedet på energiforbruget i kommunale bygninger, nemlig en skole, en børnehave, en idrætshal og et vandrensningsanlæg. Sidstnævnte får opstillet en række solpaneler, som skal dække energibehovet. Udfordringen for alle landsbyerne er dog den samme - at udvikle systemer, der kan styre energiforbruget så effektivt og billigt som muligt.

I Danmark har vi nogle regulativer, der gør, at vi ikke kan registrere på kommunale bygninger på samme måde som i private boliger, så vi får megen nyttig viden ud af den polske del af projektet, som ellers ville have været besværlig for os at opnå.

Professor Birgitte Bak-Jensen

Gammelt eller nyt

En af de ting, forskerne undersøger i projektet i Danmark, er forskellen mellem nye og gamle bygninger, når det kommer til energistyring og besparelser ved overgangen til bæredygtig energi.

En del af de ejendomme, der får installeret varmepumpe i de danske landsbyer, er af ældre dato, og det bliver interessant at se, hvor stor besparelsen er her i forhold til nybyggerier, siger Birgitte Bak-Jensen.

Der er meget større fleksibilitet i de gamle bygninger, fordi de har et større forbrug end de nye. Derfor er besparelsen her muligvis tilsvarende meget større. Vi vil gerne finde ud af, hvordan vi smartest kan bruge de nye styringsprocesser i forhold til både nybyggeri og renovering af ældre boliger.

Professor Birgitte Bak-Jensen

Bæredygtig uden fjernvarme

Med ny viden om energistyring og optimalt forbrug af grøn og billig energi er der hjælp på vej til de områder, hvor det ikke kan betale sig at udrulle fjernvarmenettet. Det vil typisk være i afsidesliggende landsbyer, hvor beboerne er nødt til at udskifte deres gas- og oliefyr med elektriske varmepumper for at følge med den grønne omstilling.

De intelligente styringssystemer, som bliver udviklet i projektet SERENE, skal sikre, at den omstilling sker på den smartest mulige måde med hensyn til både energi og økonomi.

Den viden, vi tilvejebringer, efterspørges af kommunerne, så de kan hjælpe deres borgere bedst muligt. Men den er også vigtig for forsyningsselskaberne. Hvis vi kan styre udviklingen med varmepumper og elbiler på en måde, der ikke overbelaster elnettet, kan vi bruge nettet i længere tid, før der skal laves udvidelser. Det sparer penge for elnetsejerne og i sidste ende også for forbrugerne.

Professor Birgitte Bak-Jensen

SERENE-projektet

Projektet SERENE er støttet af EU's Horizon2020-program. Ud over Aalborg Universitet og Skanderborg Kommune deltager Aura Energi, Neogrid Technologies og Bjerregaard Consulting fra Danmark samt universiteter, myndigheder og private energivirksomheder i Holland og Polen.

Læs mere om SERENE-projektet 

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 7, 11 og 12
SDG 7, 11 og 12

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide