Spring til indhold
ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

Lavenergibolig med intelligent styring af energiforbrug

murstensvilla

Boliger står for en stor del af det samlede danske energiforbrug, og derfor er der løbende indført strengere krav til boligers energieffektivitet.

Case

Lavenergibolig med intelligent styring af energiforbrug

murstensvilla

Boliger står for en stor del af det samlede danske energiforbrug, og derfor er der løbende indført strengere krav til boligers energieffektivitet.

Gennem EUDP-projektet Bolig 2020 har forskere fra AAU bidraget til udviklingen af et lavenergi parcelhus, der lever op til både energikrav og sundt indeklima. For at leve op til energikravene har huset sit eget solcelleanlæg, og forskerne vil nu rette blikket mod at udvikle løsninger, der kan maksimere samspillet mellem bolig og energiforsyning, herunder brugen af strøm fra boligens eget solcelleanlæg.

Energiforbruget i boligen skal være endnu mere fleksibelt, intelligent og effektivt i fremtiden. Kan vi fx slukke for varmen om dagen, så den kun kører om natten, hvor behovet for el er mindre? Kan vi opvarme vores brugsvand og sikre at vores hårde hvidevarer primært bruger strøm når der er overskud af solenergi Og kan vi undgå at oplade vores elbil mellem kl. 17 og 22, hvis blot den er fuldt opladt næste morgen. Det skal vi finde intelligente løsninger til at styre.

Rasmus Lund Jensen, lektor på Institut for Byggeri, By og Miljø

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 7, 11 og 12
SDG 7, 11 og 12

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide