Bæredygtighedsindsats

Medicinsk-, Sundheds- & Velfærdsteknologi

Bæredygtighedsindsats

Medicinsk-, Sundheds- & Velfærdsteknologi

Mennesker over hele verden lever længere. For første gang i historien kan de fleste mennesker i dag forvente at leve til de når 60-års-alderen og for mange endnu længere. Stigningen i den gennemsnitlige levealder stiger tilmed i et dramatisk tempo. For både den enkelte og for samfundet er det afgørende at udvikle nye, mere sikre og mere effektive tiltag for at sikre den aldrende befolknings sundhed. Vores forskning er drevet af ambitionen om at anvende videnskaben til at forstå, forebygge og behandle sygdomme hos mennesker.

Forskningsområder 

  • Udnyttelse af fremtidens voksende informationsunivers (big data) til udvikling af ny diagnostisk behandling.
  • Nye metoder samt dyre- og plantemodeller til bestemmelse af genotype – fænotype sammenhæng mv.
  • AI-baseret kobling mellem genetik, proteinstruktur og funktion.
  • Udvikling af  innovativ medicinsk, sundheds- og velfærdsteknologi (f.eks. exoskeletter, selvopladelige pacemakere, nye "drug delivery systemer", micro-robotter, biomekanik mv.).

Vidste du, at...

… andelen af personer på 80 år og derover forventes at blive mere end fordoblet inden 2100.

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

Udvalgte forskningsprojekter inden for Medicinsk-, sundhed- & velfærdsteknologi

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter