Bæredygtighedsindsats

Medicinsk-, Sundheds- & Velfærdsteknologi

Bæredygtighedsindsats

Medicinsk-, Sundheds- & Velfærdsteknologi

Vi lever længere og i dag er den forventede levealder for en nyfødt i Danmark >80 år. Kvinder lever længere end mænd og for begge køn er levealderen steget med >10% over de sidste 50 år. Intet tyder på at udviklingen stopper i de kommende årtier, og for den enkelte og for samfundet er det afgørende at udvikle nye, mere sikre og mere effektive tiltag for at sikre den aldrende befolknings et sundt og aktivt liv. Vores forskning er drevet af ambitionen om at anvende videnskaben til at forstå, forebygge og behandle sygdomme hos mennesker.

Forskningsområder 

  • Udnyttelse af det voksende informationsunivers (big data) til forståelse af sygdomsmekanismer, udvikling af ny diagnostik og behandling, og til detektion af smittespredning.
  • Dyremodeller samt ”omics teknologier” til bestemmelse af genotype – fænotype sammenhæng og forståelse af den genetiske baggrund for komplekse egenskaber og sygdomme.
  • Udvikling af innovativ medicinsk, sundheds- og velfærdsteknologi (f.eks. exoskeletter, selvopladelige pacemakere, nye "drug delivery systemer", micro-robotter, biomekanik mv.).
  • Mikrobiologisk forskning i tarmmikrobiota og infektionssygdomme - deres behandling og forebyggelse

Vidste du, at...

… andelen af personer på 80 år og derover forventes at blive mere end fordoblet inden 2100.

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

Udvalgte forskningsprojekter inden for Medicinsk-, sundhed- & velfærdsteknologi

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter