Bæredygtighedsindsats

Bæredygtig produktion

Bæredygtighedsindsats

Bæredygtig produktion

Det politiske fokus på produktionsvirksomheders miljømæssige ansvar har været stigende i de senere år. Derudover ser vi på et scenarie, hvor kritiske materialer langsomt slipper op over hele verden. Derfor er det vigtigt at forske i nye bæredygtige produktionsløsninger, der er økonomisk levedygtige, forbedrer arbejdsmiljøet, lever op til fremtidig lovgivning, og som holder vores nuværende materialer i cirkulation.

Forskningsområder 

  • Smart produktion med anvendelse af droner, robotter, exoskeletter mv.
  • Bæredygtig processer, materialer og konstruktion til reduktion af det miljømæssige aftryk fra produktion og forsyningskæden.
  • Reduktion af ressourceforbrug  gennem udvikling og udnyttelse af potentialer fra smart produktion, f.eks. IoT, Big data, AI, og robotter
  • Rekonfigurerbare produktionssystemer med modulopbyggede enheder og brug af AI og big data udviklet i sammenhæng med menneskelig praksis for at sikre den bæredygtige omstilling.

Vidste du, at...

… at det tager 25 år - en generation - at omdanne en industrisektor og alle værdikæderne. 

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter