Spring til indhold

Bæredygtighedsområde

Bæredygtig produktion

Bæredygtighedsområde

Bæredygtig produktion

Det politiske fokus på produktionsvirksomheders miljømæssige ansvar har været stigende i de senere år. Derudover ser vi på et scenarie, hvor kritiske materialer langsomt slipper op over hele verden. Derfor er det vigtigt at forske i nye bæredygtige produktionsløsninger, der er økonomisk levedygtige, forbedrer arbejdsmiljøet, lever op til fremtidig lovgivning, og som holder vores nuværende materialer i cirkulation.

Forskningsområder 

  • Smart produktion med anvendelse af droner, robotter, exoskeletter mv.
  • Bæredygtig processer, materialer og konstruktion til reduktion af det miljømæssige aftryk fra produktion og forsyningskæden.
  • Reduktion af ressourceforbrug  gennem udvikling og udnyttelse af potentialer fra smart produktion, f.eks. IoT, Big data, AI, og robotter
  • Rekonfigurerbare produktionssystemer med modulopbyggede enheder og brug af AI og big data udviklet i sammenhæng med menneskelig praksis for at sikre den bæredygtige omstilling.

Vidste du, at...

… at det tager 25 år - en generation - at omdanne en industrisektor og alle værdikæderne. 

Samarbejde med Grundfos om bæredygtige løsninger

I filmen præsenteres det bæredygtige fokusområde Bæredygtig produktion, hvor vi arbejder med at fremme grøn omstilling gennem forskning i og udvikling af løsninger til bæredygtig produktion. Filmen beskriver aktuel forskning og samarbejdet med Grundfos om at tilrettelægge et bæredygtigt flow for genanvendelse af plastik.

Se filmen om Bæredygtig produktion

Bæredygtighedsindsatsen arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 9 og 12
SDG 9 og 12

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide