Proces for igangsættelse af leadENG-projekter

Proces for igangsættelse af leadENG-projekter

Projekter i efteråret

leadENG
Medio maj:
Afholdelse af møde i arbejdsgruppen vedr. leadENG-projekter for næste semester (i efteråret).

◗ Afklaring af, hvilke projektemner der skal indgå, samt hvilke semestre vi skal
tilbyde leadENG-projekter til.

◗ Præsentation og videndeling på tværs af institutter.
August:
Speeddating om efterårets leadENG projekter.

◗ Vejledere mødes for at idégenerere og koordinere vedr. efterårets leadENG-projekter.
September:
Opstart af leadENG projekter.

◗ Afklaring af samarbejdet, parring af grupper etc.
Primo oktober:
Afholdelse af peer-to-peer seminar.
Ultimo oktober:
Afholdelse af midtvejsseminar.

◗ Statusseminar med projektgrupper inden for samme projektramme, præsentation af problemformulering og forventet output (studerende og vejledere).

◗ Hver gruppe præsenterer på maks. 10 min. deres projekt. Derefter 20-30 min. til spørgsmål og uddybning. Vejledere forventes at styre seminaret under egne gruppers præsentationer.
November:
Afholdelse af Peer-to-peer seminar.

◗ Seminar med pitching af fremkomne resultater inden for de enkelte projektrammer. Hver gruppe har 10 min. til at pitche deres resultater. Vejledere forventes at styre seminaret under egne gruppers præsentationer (studerende og vejledere).
December:
Afsluttende konference evt. som ENG After Hours-arrangement med deltagelse af virksomheder. Forslag om udarbejdelse af video-pitch af gruppens resultater.
Januar/februar:
Evaluering af forløb. Input sendes til leadENG arbejdsgruppen.

Projekter i foråret

LeadENG
Medio november:
Afholdelse af møde i arbejdsgruppen vedr. leadENG-projekter for næste semester (i foråret).
Januar:
Opstart af leadENG-projekter.

◗ Afklaring af samarbejdet, parring af grupper etc.
Februar:
Afholdelse af peer-to-peer seminar.
April:
Afholdelse af midtvejsseminar.

◗ Statusseminar med projektgrupper inden for samme projektramme, præsentation af problemformulering og forventet output (studerende og vejledere).

◗ Hver gruppe præsenterer på maks. 10 min. deres projekt. Derefter 20-30 min. til spørgsmål og uddybning. Vejledere forventes at styre seminaret under egne gruppers præsentationer.
Maj:
Afholdelse af Peer-to-peer seminar.

◗ Seminar med pitching af fremkomne resultater inden for de enkelte projektrammer. Hver gruppe har 10 min. til at pitche deres resultater. Vejledere forventes at styre seminaret under egne gruppers præsentationer (studerende og vejledere).
Juni:
Afsluttende konference evt. som ENG After Hours-arrangement med deltagelse af virksomheder. Forslag om udarbejdelse af video-pitch af gruppens resultater.
Juli/august:
Evaluering af forløb. Input sendes til leadENG arbejdsgruppen.