Spring til indhold
ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

Mikroskopisk orm giver nyttig viden om aldring

Verdens befolkning bliver ældre og ældre, og derfor vil flere opleve at få aldersbetingede sygdomme som Parkinsons og Alzheimers. Det er til gene for den enkelte og for samfundet. Ved hjælp af en mikroskopisk orm undersøger forskere på Aalborg Universitet, hvorfor vi ældes, og hvordan vi kan forebygge og behandle de aldersbetingede sygdomme.

Case

Mikroskopisk orm giver nyttig viden om aldring

Verdens befolkning bliver ældre og ældre, og derfor vil flere opleve at få aldersbetingede sygdomme som Parkinsons og Alzheimers. Det er til gene for den enkelte og for samfundet. Ved hjælp af en mikroskopisk orm undersøger forskere på Aalborg Universitet, hvorfor vi ældes, og hvordan vi kan forebygge og behandle de aldersbetingede sygdomme.

Ormen hedder C. elegans og er forbløffende lille (mindre end 1mm) og har en levetid på blot 2-3 uger. Alligevel er den en god modelorganisme, der kan give stor indsigt i menneskets nervesystem, som den har en del lighedstræk med.

Lige nu forsker vi i at finde sammenhænge aldersbetingede neurodegenerative sygdomme og bestemte tarmbakterier. Indtil videre viser vores forskning eksempelvis, at vi ved at tilføre probiotiske bakterier til ormens tarmsystem kan forlænge dens levetid ret markant

Anders Olsen, lektor på Institut for Kemi og Biovidenskab.

På trods af den markante forskel mellem C. elegans og mennesket, er der flere områder, som har særlige ligheder. Det gælder blandt andet nervesystem, tarmsystem og det innate immunsystem. Ormens korte levetid gør det desuden muligt at studere genetiske og miljømæssige ændringers virkning på organismers levetid på meget kort tid. Blandt andet kan man med ved hjælp af genmodificeringsteknikken CRISPR gennemføre præcise ændringer i ormens arvemateriale, som man relativt hurtigt vil kunne se effekten af i forsøgene.

Projektet er støttet af Lundbeckfonden gennem LF Experiments.

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 3 sundhed og trivsel
SDG 3 sundhed og trivsel

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide