Spring til indhold
ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

Bygninger og boliger som en integreret del af energisystemet

Næsten 40 % af Danmarks CO2-udledning kommer fra bygninger og boliger. Heraf kommer en stor del af udledningen fra den energi, vi bruger til opvarmning af bygningerne. Derfor spiller bygninger også en væsentlig rolle, når vi skal reducere den samlede CO2-udledning i fremtiden.

Case

Bygninger og boliger som en integreret del af energisystemet

Næsten 40 % af Danmarks CO2-udledning kommer fra bygninger og boliger. Heraf kommer en stor del af udledningen fra den energi, vi bruger til opvarmning af bygningerne. Derfor spiller bygninger også en væsentlig rolle, når vi skal reducere den samlede CO2-udledning i fremtiden.

På sigt skal Danmark være 100 procent forsynet med vedvarende energi. Men udfordringen med vedvarende energi er, at produktionen af den er uregelmæssig, fordi en væsentlig del af energien skal bruges når vinden blæser eller solen skinner. Og det passer ikke altid med vores døgnrytme og arbejdsliv.

I det tværvidenskabelige forskningsprojektet InterHUB arbejder forskere fra blandt andet BUILD med at se bygninger og husholdninger som en del af energisystemet. Projektet fokuserer på bygningsdesign, hverdagspraksis og energiforsyning og adresserer de tekniske, kommunikative, organisatoriske og sociale udfordringer i forbindelse med bygningers ændrede rolle i energisystemet.

Dette kræver tværfaglig forskning, der involverer samfundsvidenskab for at forstå hverdagens husholdningspraksis og de komplekse ændringer i energiforsyningen, humanistisk forskning for at forstå de involverede aktørers rationaler og kommunikationsmønstre, og teknisk forskning og udvikling i bygningsteknologier. Formålet med InterHUB er at uddybe forståelsen af de udfordringer, der er forbundet med at integrere bygninger og husholdninger i fremtidens fleksible energisystem.

Forskningsprojektet arbejder for følgende FN verdensmål

SDG 7, 11 og 12
SDG 7, 11 og 12

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide
Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

De sytten verdensmål på hver sin kasse, stablet i en pyramide