ForsideForskningUdvalgte forskningsprojekter

Case

AAU bidrager til projektet vores mål

Forskere fra AAU skal være med til at kvalificere og validere, hvordan vi måler på Danmarks status på FN’s verdensmål. Det kræver muligvis nye måder at måle på og en diskussion af, hvordan vi bruger data bedst muligt.

Case

AAU bidrager til projektet vores mål

Forskere fra AAU skal være med til at kvalificere og validere, hvordan vi måler på Danmarks status på FN’s verdensmål. Det kræver muligvis nye måder at måle på og en diskussion af, hvordan vi bruger data bedst muligt.

Alle lande i FN har forpligtet sig til at arbejde for at indfri verdensmålene og oversætte de 169 delmål og underliggende indikatorer til de lokale forhold i hvert land. Men hvordan skal vi fremover måle status for verdensmålene i Danmark? Det skal forskere fra Aalborg Universitet (AAU) være med til at kvalificere i et nyt, stort projekt, som Danmarks Statistik og 2030-panelet står bag. Projektet hedder Vores Mål. Med i projektet er desuden Deloitte, Geelmuyden Kiese, Sweco, Dansk Energi Management, Kraka og RUC.

Vores Mål tager konkret udgangspunkt i FN´s 17 verdensmål for den globale bæredygtige udvikling og omhandler alt fra ligestilling og klima til mål om kvalitetsuddannelser og ansvarligt forbrug og produktion. Projektets formål er at udvikle danske indikatorer verdensmålene, som Danmark har forpligtet sig til at leve op til. 

I alt 15 forskere fra AAU skal bidrage projektet, og de har bl.a. også stillet deres viden til rådighed på workshops, hvor flere verdensmål er blevet debatteret flittigt blandt både fagfolk og ikke-fagfolk i foråret 2020.

Læs mere om Vores Mål her.

De 15 forskere, der deltager fra AAU, kommer fra alle fem fakulteter og er tilknyttet 15 af de i alt 17 verdensmål:

 1. Afskaf fattigdom: Jørgen Goul Andersen
 2. Sundhed og trivsel: Lars Ehlers
 3. Kvalitetsuddannelse: Mie Buhl
 4. Ligestilling mellem kønnene: Anette Borchorst
 5. Rent vand og sanitet: Michael Rasmussen
 6. Bæredygtig energi: Brian Vad Mathiesen
 7. Anstændige jobs og økonomisk vækst: Thomas Bredgaard
 8. Industri, innovation og infrastruktur: Birgitte Gregersen
 9. Mindre ulighed: Mia Arp Fallov
 10. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Jesper Ole Jensen
 11. Ansvarligt forbrug og produktion: Michael Søgaard
 12. Livet i havet: Trine Hammer Jensen
 13. Livet på land: Torsten Nygård Kristensen
 14. Fred, retfærdighed og stærke institutioner: Sten Bønsing
 15. Partnerskaber for handling: Henrik Halkier

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter

Lad dig inspirere

Læs om mange flere

Bæredygtige forskningsprojekter