AAU logo

Engineering

Forskning

Forskning der skaber viden for verden

På Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) spænder forskningen vidt - lige fra grundforskning til den anvendelsesorienterede forskning, der kan løse store globale samfundsmæssige udfordringer. Det kan fx være omstillingen til grøn energi, sikringen af rent vand til verdens befolkning eller smarte og innovative metoder til produktion. Forskningen på fakultetet varetages af seks institutter, der bedriver forskning inden for hvert deres kerneområde, men som også arbejder sammen på tværs og med andre nationale og internationale forskningsinstitutter for at opnå de bedste resultater.

Institutterne er:

En af vores helt store styrker er, at vi forsker i tæt samarbejde med industrien, og det er os magtpåliggende, at den viden, der udspringer af vores forskning, deles med vores omgivelser, så den bidrager til at løse samfundsmæssige globale udfordringer.

Vi hjemtager løbende præstigefyldte midler til vores forskning, hvilket er med til at sikre, at vi fortsat har et excellent forskningsmiljø, der også er kilden til vores faglige vækst.
 

Verdens fjerdebedste ingeniøruniversitet

Internationalt udmærker Aalborg Universitet sig inden for ingeniørvidenskab. Blandt andet er Aalborg Universitet nummer fire på U.S. News and World Report's liste over verdens bedste universiteter inden for ingeniørvidenskab.

Også i forbindelse med uddannelse af kompetente ingeniører står Aalborg Universitet stærkt internationalt. Det amerikanske topuniversitet MIT har placeret ingeniøruddannelserne fra Aalborg Universitet som fjerdebedst i verden - kun overgået af tre amerikanske universiteter.
 

Læs mere på AAU FORSKNINGSPORTALEN - VBN

På Aalborg Universitets forskningsportal Vidensbasen (VBN) kan du finde informationer om:

  • Forskere
  • Forskningsprojekter
  • Forskningsenheder (herunder institutter og forskningscentre)
  • Publikationer

Læs også mere om at skrive en ph.d. her 

Menu for forskning

Søg i forskningsdatabase