Engineering

Akademisk råd & Samarbejdsudvalg

akademisk råd

Akademisk Råd

Det Akademiske Råd ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard. Rådets opgave er defineret i § 67-69 i vedtægten for AAU:

Akademisk råd rådgiver dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.

Akademisk råd har bl.a. følgende opgaver:

 1. at rådgive dekanen om fakultetets strategiske forhold
 2. at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper
 3. at rådgive dekanen om strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling
 4. at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning
 5. efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor
 6. efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor
 7. at tildele ph.d.- og doktorgrader
 8. at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis.


Har du spørgsmål vedrørende Akademisk råd, er du velkommen til at kontakte

 • Formand: Michael R. Rasmussen, mr@civil.aau.dk eller telefon 9940 8485
 • Sekretær: Maria Harbo Thomsen, mht@adm.aau.dk eller tlf. 99402013
 • HR-partner: Lise Søndergaard Jacobsen, lssj@adm.aau.dk eller tlf. 99409567

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalg

Fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) er en del af samarbejdsorganisationen på AAU. Over FSU ligger Hovedsamarbejdsudvalget, og under FSU ligger institutternes lokale samarbejdsudvalg. FSU behandler således emner, der hører hjemme på fakultetsniveau.

Samarbejdsudvalgenes opgave er at sikre et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Samarbejdsudvalgene skal gennem et højt gensidigt informationsniveau og løbende dialog fastlægge de overordnede rammer og retningslinjer for arbejds- og personaleforhold. Grundlaget for samarbejdsudvalgenes arbejde er fastlagt i SU-aftalen samt i Forretningsorden for Samarbejdsudvalget (FSU) på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (PDF)

Har du spørgsmål vedrørende Fakultets samarbejdsudvalg, er du velkommen til at kontakte

Jacob Glensvang
E-mail: jag@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 3444