Engineering

Nyhed

Kraks Fond Byforskning og Aalborg Universitet går sammen

Kraks Fond Byforskning og Aalborg Universitet går sammen

Når Aalborg Universitet den 1. januar 2020 lancerer Danmarks største forsknings- og uddannelsesenhed for byggeri, by og miljø, bliver det med den nationalt og internationalt anerkendte forskningsenhed Kraks Fond Byforskning ombord.

Kraks Fond Byforskning blev skabt af Kraks Fond tilbage i 2011. Fra start var det visionen, at den forskning, der blev udviklet hos Kraks Fond Byforskning skulle være af den højeste videnskabelige kvalitet, den skulle kommunikeres og anvendes til at skabe vækst og velfærd i det danske samfund. Det mål er nået, og nu skal Kraks Fond Byforskning løftes til næste forskningsniveau med overdragelsen til det nye superinstitut BUILD (Institut for Byggeri, By og Miljø).

Bag overdragelsen af Kraks Fond Byforskning til Aalborg Universitet står Mogens Rysholt Poulsen, dekan på Aalborg Universitet og Christian Ingemann, adm. direktør for Kraks Fond. Både på Aalborg Universitet og hos Kraks Fond er der store forventninger:

- Når vi den 1. januar 2020 står med det nye BUILD-institut, bliver det Danmarks største og fagligt bredeste institut inden for by- og bygge- og anlægsforskning. Jeg er sikker på, at vi med Kraks Fond Byforskning ombord kommer til at stå endnu stærkere, når vi i fremtiden skal fastholde og udvikle vores position som et af verdens allerbedste ingeniøruniversiteter på både forsknings- og uddannelsessiden, siger Mogens Rysholt Poulsen, dekan på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Med overdragelsen bygges der videre på den enestående historie om Kraks Fond Byforsknings udvikling og positionering:

- Det er på én gang vemodigt og glædeligt, at kunne sende Kraks Fond Byforskning videre til Aalborg Universitet. Dét, at et stort og internationalt anerkendt universitet, som AAU, optager Kraks Fond Byforskning i det nye BUILD-institut er den ultimative anerkendelse af Kraks Fond Byforskning og den forskning, der er gennemført siden vi lancerede KFB i 2011. Vi er ganske enkelt lykkedes med at skabe en forskningsenhed, der giver genklang både nationalt og internationalt på grund af den høje faglighed og forskningsresultaterne. Og med overflytningen til AAU får KFB mulighed for at udvikle sig til næste niveau. Det er vi stolte over. Vi glæder os til at følge de dygtige forskere på deres videre forskningsfærd hos BUILD, siger Christian Ingemann, adm. direktør for Kraks Fond.
 

Om BUILD

Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) er resultatet af en fusion mellem to eksisterende institutter på Aalborg Universitet, hhv. Institut for Byggeri og Anlæg og Statens Byggeforskningsinstitut. Instituttet, der ser dagens lys den 1. januar 2020, har sit udgangspunkt i ingeniørvidenskaben, men indeholder derudover vigtige og omfattende elementer fra samfundsvidenskab og humaniora. Den faglige bredde er en af de centrale bevæggrunde for fusionen. BUILD forsker, rådgiver og uddanner helhedsorienteret i by-, bolig-, bygge-, og anlægsområdets komplekse problemstillinger. BUILD leverer svar på samfundets største udfordringer som fx klimakrisen, befolkningsudvikling, ressourceknaphed og urbanisering.

BUILD er en del af Aalborg Universitet. Instituttet har mere end 250 medarbejdere og er placeret i Aalborg og København.
 

Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til:

Dekan Mogens Rysholt Poulsen, Aalborg Universitet. Telefon: 22 15 14 44

Adm. dir. Christian Ingemann, Kraks Fond. Telefon 40 79 06 56