Engineering

Nyhed

Forskningssamarbejde: En god investering i fremtidens innovation

Forskningssamarbejde: En god investering i fremtidens innovation

Tirsdag eftermiddag var ENGINEERING vært ved et temamøde om innovations- og vækstpotentialer i Esbjerg og Sydvestjylland. Her samledes repræsentanter fra erhvervsliv, offentlige institutioner, forskere og andre interesserede for at blive klogere på mulighederne for at skabe innovation i et samspil mellem virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder. Ved samme lejlighed blev åbningen af Ocean Hub markeret.

Tekst: Sanne Holm Nielsen, ENGINEERING Dekansekretariat. Foto: Heidi Nørgaard Jensen, AAU Innovation, og Line Jørgensen, AAU Esbjerg.

Tiden til at skabe innovation og vækst skal prioriteres. Det kommer ikke af sig selv. Det var et fælles budskab fra oplægsholderne på tirsdagens temamødet om innovations- og vækstpotentialer i Esbjerg og Sydvestjylland, som Aalborg Universitet inviterede til tirsdag eftermiddag.

Blandt oplægsholderne var blandt andre Steen Brødbæk, der er formand for Vækstteam Sydjylland og direktør for Semco Maritime. Han rettede sit fokus mod, hvordan Sydjylland kan udvikle sig til et fyrtårn, der kan lykkes med skabe innovation ved koblingen mellem de forskellige sektorer, der spiller ind i den grønne omstilling. Eksempelvis i forhold til Power-to-X og integrerede energisystemer.

Også lektor fra AAU, Jimmi Normann Kristiansen, gav et spændende indblik i den forandringsrejse mange virksomheder gennemgår i disse år.

- Med den udvikling vores samfund gennemgår i disse år, står mange virksomheder over for store omvæltninger. Der er ikke kun tale om mindre forbedringer i eksisterende tilbud, men ofte om helt ny teknologi eller services i markedet. For at følge med i udviklingen skal virksomheder være superdygtige til at se sig selv i en større sammenhæng og til at indgå i økosystemer og partnerskaber, sagde Jimmi Normann Kristiansen blandt andet.

Han understregede, at det for mange virksomheder vil være fordelagtigt at se i universiteternes retning, når de strategiske langsigtede briller bliver taget på. Her skal man ikke forvente dag-til-dag-resultater, men undersøgelser viser, at det ofte er en god investering på sigt at fokusere på innovationskraften.

Endelig gik direktør for Business Esbjerg, Susanne Nordenbæk, på scenen for at fortælle mere om, hvordan man i Business Esbjerg arbejder kontinuerligt for at støtte vækst og udvikling af medlemsvirksomhederne – lige fra enkeltmandsvirksomhederne til store internationale virksomheder.

- Det har været et spændende og udbytterigt møde i dag, og det er mit håb, at flere af deltagerne har fået øjnene op for de innovations- og vækstpotentialer, der er, hvis man forstår at samarbejde og indgå i partnerskaber – heriblandt med Aalborg Universitet, som har så meget viden at byde ind med, sagde prodekan Thorkild Ærø, der styrede deltagerne gennem dagen.

Åbning af Ocean Hub

Efter temamødet gik deltagerne videre til åbning af ’Ocean Hub’, som er AAU’s nye fyrtårn for innovation og iværksætteri i Esbjerg. Her holdt borgmester Jesper Frost Rasmussen åbningstale, og AAU's videnssamarbejdschef, Morten Dahlgaard, gav også den nye hub et par ord med på vejen. Herfter kunne deltagerne opleve en række unge dimittenders fortællinger om udbytte ved virksomhedssamarbejdet gennem studiet og med iværksætteri.

HUB’ens opgave bliver at understøtte innovation og entreprenørskab for både ansatte og studerende på AAU i et tæt samspil med eksterne virksomheder og organisationer. Med HUB’en får AAU i Esbjerg en mere tydelig indgang til innovations- og entreprenørskabsprojekter både internt og eksternt.

HUB’en vil blive bemandet hver mandag i tidsrummet 10-14, hvor det vil være muligt at møde forretningsudviklere og få hjælp til fondsansøgninger. Ocean HUB vil desuden være et fysisk omdrejningspunkt for studerende og ansatte med passion for innovation og iværksætteri, og dermed en base for tværfaglighed, kompetenceudvikling og netværk.

Følg Ocean Hub på Facabook

Følg Ocean Hub på LinkedIn

Se billeder fra åbningen af Ocean Hub nedenfor:

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, og AAU's videnssamarbejdschef, Morten Dahlgaard, klippede snoren for at markere den officielle åbning af Ocean Hub.

Tre AAU-dimittender pitcher eksempler på erhvervssamarbejde og start-ups. Fra venstre: Sigurd Klemmensen fra SubC Partner, Stine Harbo fra Polutech og Evelyne Kabemba, der arbejder på at etablere en start-up virksomhed på baggrund af forskning på AAU i Esbjerg.

Ocean Hubs fyrtårn, hvor der løbende bliver tilføjet nye navne i takt med at flere start-up-virksomheder opstår fra AAU i Esbjerg.

De nye rammer for Ocean Hub blev indviet tirsdag den 21. september 2021.