AAU logo

Engineering

Nyhed

Filipe Miguel Faria da Silva er årets underviser på ENGINEERING

Filipe Miguel Faria da Silva er årets underviser på ENGINEERING

Engageret, motiverende og udfordrende. Sådan beskriver de studerende Filipe Miguel Faria da Silva, der netop er udnævnt som årets underviser på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

- Filipe evner at formidle kompleks viden for de studerende på en let forståelig måde. Han er altid velforberedt og engageret i de studerende, deres projekter og hvordan undervisningen kan blive bedre, og så bidrager han altid med et ‘state of the art’ indblik i forskningen på området.

Sådan beskriver de studerende ved studienævnet for Energi Filipe Miguel Faria da Silva, der er lektor ved Institut for Energiteknik og til dagligt underviser i blandt andet ”elektriske grundfag” og ”elektriske anlæg”.

Ud over Filipes evne til at motivere og udfordre de studerende, så bringer han både humor og sin erhvervserfaring ind i forelæsningerne.

- Som underviser trækker Filipe på sin erhvervserfaring, som giver de studerende et godt indblik i, hvordan teori bliver omsat i industrien og de henledte problematikker, der arbejdes med. Det bidrager til at sikre de studerendes forståelse af og engagement i emnet, skriver de studerende i deres indstilling.

Også Filipes gode netværk på instituttet fremhæves af de studerende som en styrke, der gør det muligt at skabe kontakt mellem de studerende og andre VIP’er, der har relevant viden i forbindelse med projektarbejdet. Filipe lykkes med at motivere de studerende til at tænke kritisk og yde en ekstra indsats i projekterne, hvor hans engagement og tilgang til vejlederrollen i høj grad er involverende og udfordrende.

- Han udfordrer konstant de studerende til at yde deres bedste i forbindelse med projektet, men yder samtidigt også mere, end hvad der kan forventes af en vejleder. Denne tilgang er i høj grad med til at stimulere de studerendes nysgerrighed og kritiske refleksion, hvilket er understøttende for PBL-modellen, skriver de studerende.

Filipe bliver fejret til årsfesten, der bliver holdt i maj 2019. Her er han desuden blandt de fem kandidater, der er i spil til at modtage prisen som Årets Underviser på tværs af hele AAU. En pris, der bliver tildelt af Obelfonden ((Det Obelske Familiefonds Undervisningspris).

De øvrige kandidater til titlen som årets underviser på fakultetet var:

  • Lektor Michal Z. Pomianowski, Studienævn or Byggeri og Anlæg
  • Lektor Dan Bruhn, Studienævnt fir Kemi, Miljø og Bioteknologi
  • Professor Kenn Steger-Jensen, Studienævn fir Industri og Global Forretningsudvikling
  • Adjunkt Athanasios Georgiadis, Studienævn for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
  • Studieadjunkt Peter Helstrup Madsen, Sturdienævn for Adgangskursus