Engineering

Nyhed

EU-KOMMISSÆR FOR ENERGI KADRI SIMSON BESØGTE AAU ESBJERG

EU-KOMMISSÆR FOR ENERGI KADRI SIMSON BESØGTE AAU ESBJERG

EU-Kommissæren Kadri Simson holdt oplæg og deltog i spændende debat.

EU’s nystartede kommissær for Energi, estiske Kadri Simson startede torsdag d. 6. februar sin rundtur til medlemslandene med et besøg i Esbjerg, hvor hun udover at besøge Esbjerg Havn og vindmølleparkerne Horns Rev I & II & III lagde vejen forbi AAU Esbjerg til et debatmøde om den grønne omstilling.

Med sig havde hun europaparlamentariker Asger Christensen (V) valgt i Sydjylland, og herudover deltog Esbjergs Borgmester Jesper Frost Rasmussen og Aalborg Universitets rektor Per Michael Johansen i oplægs- og debatpanelet.

At netop Esbjerg får æren af at være startdestination er et udtryk for kommissærens anerkendelse af Esbjergs førerposition som energimetropol og den førende hub for udskibning af Offshore vindmølle projekter til Nordsøen og verdensmarkedet, og fordi området er et rigtigt godt eksempel på, at grøn omstilling også kan være en vækststrategi.

Ved debatmødet på AAU Esbjerg, som var arrangeret af EU kommissionen i samarbejde med AAU Innovation deltog over 80 gæster – herunder også en del studerende og forskere fra AAU Esbjerg, og det gjorde ikke spørgelysten mindre.

Spørgsmålene fra publikum spændte over et bredt felt af emner inden for den grønne omstilling bl.a. offentlig transport, Esbjerg som cykelby, ”power to X” og udfordringen med at lagre den vedvarende energi, udbygning af infrastruktur til el-biler, ønsker om økonomisk støtte til landbrugets for at fremme brug af halm til biogas, flyindustriens tilpasning til 2050-målene og genanvendelse af plast og plast i verdenshavene. Så spørgsmålene kom godt omkring FN’s 17 verdensmål SDG17 men selvfølgeligt med fokus på Energi sikkerhed, reliability og transitionene til Vedvarende energi

Borgmester Jesper Frost Rasmussen fortalte om kommunens indsats på energiområdet der bl.a. betyder at bybusser i Esbjerg fra 2021 bliver eldrevne, mens rutebilerne på landet kommer til at køre på biogas.

Rektor Per Michael Johansen benyttede afslutningsvis lejligheden til at opfordrede politikerne til ikke at skære i midlerne til forskning, for viden og fakta er essentielt for at kunne træffe de rigtige beslutninger, om hvordan vi bedst udfaser fossile brændstoffer og omstiller os til vedvarende energi hurtigst muligt i hele EU.

Institutleder Lasse Rosendahl ledede mødet med kyndig hånd på bedste vis, så det blev en rigtig god oplevelse for alle, både deltagerne og EU Energikommisæren Katri Simson.