AAU logo

Engineering

Nyhed

DIGITAL UNDERSTØTTET LÆRING I UNDERVISNINGEN SKAL MOTIVERE DE STUDERENDE

DIGITAL UNDERSTØTTET LÆRING I UNDERVISNINGEN SKAL MOTIVERE DE STUDERENDE

Mandag d. 27. maj blev der afholdt arrangement om PBL digital på Det Ingeniør og Naturvidenskabelig Fakultet (ENGINEERING). Arrangementet blev afholdt på Aalborg Universitetsbibliotek som et initiativ i forbindelse med indfrielsen af AAU's digitaliseringsstrategi. Prodekanen for uddannelse, Olav Geil, informerede om den kommende organisering på ENGINEERING, hvor der vil være dedikerede projektledere, Kathrin Otrel-Cass og Kjeld Nielsen, samt ambassadører og e-læringskonsulent tilknyttet ENGINEERING fakultetet.  Herudover vil Center for Digitally Supported Learning (CDUL) understøtte den digitale omstilling.
Mange interesserede var mødt op for at diskutere brugen af digitale værktøjer som supplement i undervisningen.

 

Prodekan Olav Geil bød velkommen til mange interesserede, der var mødt op for at diskutere brugen af digital understøttet læring samt brugen af Online Quiz som læringsværktøj i undervisningen. Formålet var at dele viden om e-learning, så akademikere og studerende får de bedste læringsmuligheder og udnytter ressourcer bedst muligt.

Ud over de mange fremmødte deltog også repræsentanter fra AAU Esbjerg og AAU København over videokonference.

 

SPÆNDENDE OPLÆG FRA PROFESSORER  

I mere end hundrede år har man omtalt en digitalisering som en pludselig omvæltning, hvor der i dag i stedet er tale om digitalisering i mindre ryk. Professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Thomas Ryberg, diskuterede på mødet de potentialer og eventuelle udfordringer, som digital understøttet læring har. Ryberg fremlagde, at e-learning som en del af undervisningen vil forberede de studerende på fremtiden. Ved at redesigne ideen om PBL og nytænke de nuværende værdier om undervisning er formålet at forbedre de studerendes engagement, deres måde at samarbejde på og deres måde at finde litteratur. 

Professor Kathrin Otrel-Cass fra Institut for Læring og Filosofi fremlagde og igangsatte over video diskussioner om, hvad der inden for digital understøttet læring virker, og hvad ikke virker. Her illustrerede Otrel-Cass, hvordan virkemidler som lyd, skrift, tegninger, video og værktøjer med virtual reality kan implementeres, og hvordan digitale ressourcer kan udvide den pædagogiske læring.

 

WORKSHOP I MOODLE QUIZ

Lektor ved Institut for Materialer og Produktion, Kjeld Nielsen, afholdt under mødet en workshop i Moodle Quizzer, hvor han skridt for skridt illustrerede, hvordan man ved brug af blandt andet multiple choice kan opsætte eksamensspørgsmål. Moodle Quizzer kan anvendes som alternativ til de traditionelle skriftlige og mundtlige eksamener, der både er til gavn for studerende og undervisere.

 

CDUL TILBYDER TEKNISK RÅDGIVNING

Under arrangementet deltog også Kompetencecenter for Digital Understøttet Læring (CDUL). CDUL bidrager til den løbende udvikling af digitalt understøttede læringsormer, særligt inden for PBL, og bistår med teknisk og pædagogisk-didaktisk rådgivning til dem, der gerne vil udforske nye didaktiske metoder og udvikle undervisningen. I fremtiden vil der på de enkelte fakulteter blive ansat lokalt forankrede digitale læringskonsulenter, som kan tilbyde vejledning.

Du kan læse mere om CDUL her.