Engineering

Nyhed

AAU deltager aktivt i roadmaps til missionsdrevne, grønne partnerskaber

AAU deltager aktivt i roadmaps til missionsdrevne, grønne partnerskaber

I løbet af foråret har en række tværdisciplinære basisgrupper deltaget aktivt i udarbejdelsen af roadmaps, der skal være med til at sikre AAU’s deltagelse i Innovationsfondens fire grønne partnerskaber.

Af Lone Grøndahl Dalgaard, ENGINEERING Dekansekretariat. Foto: Colourbox

AAU satser benhårdt på at få del i de 700 mio. kr., der udmøntes via Innovationsfondens missionsdrevne grønne partnerskaber. Derfor nedsatte AAU Taskforce i foråret 2021 tværdisciplinære basisgrupper, der siden har arbejdet målrettet for at sikre AAU’s aktive deltagelse i udarbejdelsen af de roadmaps, der leverer faglige input til de fire grønne partnerskaber.

Processen omkring roadmap-ansøgningerne har været intensiv, og forskere og fundraisere på tværs af landets universiteter har samarbejdet med erhvervslivets repræsentanter om at beskrive indholdet i de missionsdrevne grønne partnerskaber.
 

Tak for den store indsats

Der er leveret en stor indsats på tværs af universitetet, og AAU Taskforce, bestående af prodekanerne for forskning, vil gerne takke alle involverede i processen.

- Det er vores indtryk, at der har været et enormt engagement på tværs af fagdiscipliner, og til trods for den korte tidsfrist er det lykkes at frembringe visionære og professionelle roadmaps, som vi kan være stolte af at fremsende til Innovationsfonden, siger Søren Kristiansen, der prodekan for forskning på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Også prodekan for forskning på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, John K. Pedersen, er godt tilfreds med processen.

- Vi ser rigtig gode takter i det tværdisciplinære samarbejde på tværs af SSH og STEM på AAU. Basisgrupperne har formået at samle universitetets forskere på tværs af fakulteterne, og vi er allerede nu i gang med at definere det videre ansøgningsforløb i samarbejde med AAU Innovation, der understøtter ansøgningsprocessen til de grønne partnerskaber, siger John K. Pedersen.

Han understreger desuden, at man på AAU ønsker at udnytte de tværvidenskabelige samarbejdsmuligheder og synergier, der allerede er skabt i basisgrupperne og føre det videre i arbejdet med at bygge et konsortium op, der kan byde på partnerskabsansøgningerne, der forventes at blive offentliggjort i august med deadline i oktober 2021.
 

Næste skridt: partnerskabs-call 2021

Når selve partnerskabs-call’et offentliggøres, vil der være begrænset tid til at danne partnerskaber, hvilket er en af grundene til, at AAU taskforce har besluttet, at basisgrupperne forbliver aktive frem mod den kommende partnerskabs-deadline i oktober 2021.

AAU’s basisgrupper er lige nu i gang med en proces, hvor man forsøger at tydeliggøre og beskrive AAU’s teknologiske indspark systemisk. Intentionen er at tydeliggøre, hvordan vi kan komme hele vejen fra teknologi til ibrugtagning. Det kan kun lykkes, hvis det sker på tværs af fakulteter, da udfordringerne i høj grad kræver samarbejde på tværs af SSH og STEM. Herudover arbejder arbejdsgrupperne lige nu med at identificere og prioritere de forskellige roadmap-tiltag. Formålet med den øvelse vil være at identificere de tiltag, der sikrer størst muligt impact og herudover beskrive og tydeliggøre, hvordan AAU’s fagligheder kan bidrage til at sikre impact på netop de beskrevne tiltag.
 

Input er velkomne

Har du  har input til ansøgningerne, videndeling og/eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte administrativ tovholder fra F&P, Johan-Ulrik Lervang johan-ulrik@adm.aau.dk, eller prodekan for forskning på ENGINEERING, John K. Pedersen via strategisk rådgiver Lone Grøndahl Dalgaard lgk@adm.aau.dk


Få mere information

Baggrund

Dansk forskning og innovation skal bidrage til at løse de store og svære udfordringer, som er afgørende for at nå regeringens klimamål for 2030 og 2050. Regeringen har derfor med aftalen om finansloven 2021 afsat 700 mio. kr. til investering i missionsdrevne grønne partnerskaber, der via samarbejde på højt niveau skal omsætte investeringen til grønne resultater og løsninger. De 700 mio. kr. udmøntes via Innovationsfonden i et eller flere grønne partnerskaber under hver af de fire missioner:

  • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2 (Carbon capture)
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Cirkulær Økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Målet med de grønne partnerskaber er at samle alle relevante aktører fra forskning, erhvervsliv og myndigheder inden for hver mission. Hensigten er en langsigtet og strategisk indsats, der skal målrette og accelerere forsknings- og innovationsindsatsen hele vejen fra grundforskning til kommercialisering af nye løsninger inden for de ovennævnte områder, og hvor perspektiverne for Danmark er særligt store.