AAU logo

Engineering

God videnskabelig praksis


Hvad er god videnskabelig praksis?

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet definerer god videnskabelige praksis som overholdelse af Den danske kodeks for integritet i forskning og henviser yderligere til AAU’s Praksisudvalg.

Brud på god videnskabelig praksis

Videnskabelig uredelighed defineres i forskningsrådsloven som: "Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater". UVVU-bekendtgørelsen opregner en række eksempler på, hvad dette bl.a. omfatter - og at begrebet ikke omfatter spørgsmål om videnskabelige arbejders kvalitet eller holdbarhed. 

Vigtige retningslinjer og pligterklæringer

Retningslinjer (gældende fra 1/7 2017) kan findes på AAU’s Praksisudvalgs hjemmeside: www.inside.aau.dk/udvalg/praksisudvalget-AAU

Retningslinjer for studerende findes på: 
www.plagiat.aau.dk/regler/

Pligterklæring

I forbindelse med indlevering af ph.d.- og doktorafhandlinger skal der vedlægges en underskrevet erklæring vedrørende overholdelse af god videnskabelig praksis:

Kontaktperson