AAU logo

Engineering

Information om fusion mellem SBi og BYG

I marts 2019 indledtes forandringsprojektet vedr. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Institut for Byggeri og Anlæg (BYG). Formålet var at udnytte potentialerne i et tættere samarbejde mellem de to institutter og blive blandt de bedste i verden på bygge-, anlægs- og boligområdet. De to institutters kombination af fagligheder er helt unik i Danmark. Og når man tilføjer AAU’s PBL-model står vi meget stærkt på uddannelsesområdet.

Tre nedsatte arbejdsgrupper har udarbejdet analyser til at kvalificere beslutningen om, hvilken løsning der bedst fremmer et tættere samarbejde.

Dekanen igangsatte processen på baggrund af, at begge institutter er økonomisk trængt, og der er skærpet konkurrence fra andre videregående uddannelsesinstitutioner på bygge-, anlægs- og boligområdet. SBi og BYG skal arbejde tættere sammen for at blive bedre rustet til at imødegå de kommende års udfordringer.

I starten af juni 2019 besluttede projektets styregruppe, at en fusion af SBi og BYG vil være den bedste løsning for begge institutter. Det vil også være den bedste løsning for AAU.

Styregruppen mener, at et samlet institut vil give de bedste organisatoriske og økonomiske rammer for at udnytte potentialerne i et tættere samarbejde mellem SBi og BYG. Dette gælder i særdeleshed, når det handler om at styrke og videreudvikle AAU’s uddannelser på bygge-, anlægs- og boligområdet. Det gælder bachelor- og kandidatuddannelser, men også efter- og videreuddannelsestilbud. Også når det handler om nye forskningsmæssige satsninger, f.eks. inden for bæredygtighed og digitalisering, er der fordele ved at have et samlet institut. Og endelig når det handler om den forskningsbaserede myndighedsbetjening, som vi ønsker at fortsætte og videreudvikle.

Der vil naturligvis være udfordringer forbundet med fusionen, og dem er vi meget opmærksomme på. Fusionen vil kræve grundige forberedelser i de kommende måneder og i det hele taget en meget stor indsats i de kommende år.

Medarbejderne orienteres løbende om processen på denne side, til dialogmøder og pr. mail.

Kontakt

PROJEKTLEDER

Bo Bukh Linneberg
Telefon 6196 7137
bbl@adm.aau.dk

Pressehenvendelser kan også stiles til projektlederen