AAU logo

Engineering

phd

Fra skrot til genanvendelige glasfibre og råolie

Fra skrot til genanvendelige glasfibre og råolie


Alene i Danmark produceres der hvert år ca. 12.000 ton affald fra kompositprodukter som fx udtjente biler, vindmøllevinger og byggematerialer. Hidtil har det ikke været muligt hverken at nedbryde eller genanvende disse store mængder affald, der består af fiberforstærkede plastkompositter, men det har Hülya Ucar Sokoli gjort op med i sin ph.d.-afhandling. Her har hun gennem kemiske processer formået at adskille plast fra fibre, som gør at begge dele kan genanvendes til nye formål.

I hele Europa og i resten af verden er mængderne af kompositaffald enorme. Langt det meste affald bliver deponeret på lossepladser, og tidligere har man endda smidt affaldet i havet for at komme af med problemet.

- Det er et stort miljømæssigt problem, og derfor kan man forvente, at der i fremtiden bliver stillet skrappere krav til, hvordan producenterne af affaldet bortskaffer det på en miljømæssig forsvarlig og økonomisk rentabel måde, fortæller Hülya Ucar Sokoli, der har skrevet sin ph.d. på Institut for Kemi og Biovidenskab i Esbjerg.

Og det er netop det, hun har fundet en metode til i sit ph.d.-studie, hvor hun har arbejdet tæt sammen med innovationskonsortiet GenVind.

Hülya har ved hjælp af høje temperature (260-350 °C) og høje tryk (60-300 bar) været i stand til at adskille plasten fra fibrene. Fibrene er blevet udvundet med næsten bevaret styrke og kan potentielt anvendes i nye kompositmaterialer. Plasten omdannes til en råolie med høj brændværdi og i en kvalitet, der ligner fossilt råolie. Så med denne teknologi er det muligt at udnytte problematisk kompositaffald som en ressource til fremstilling af andre værdifulde produkter.