AAU logo

Engineering

effektelektronik

Partnerskab mellem industri og universiteter sætter aftryk på fremtidens effektelektronik

Partnerskab mellem industri og universiteter sætter aftryk på fremtidens effektelektronik


En spin-off virksomhed med 10 medarbejdere, 15 indleverede patenter og 139 videnskabelige publikationer er det direkte udbytte af projektet “Intelligent Efficient Power Electronics” (IEPE), som professor MSO Stig Munk-Nielsen fra Institut for Energiteknik har stået i spidsen for. De flotte resultater vidner om, at IEPE-projektet er et mønstereksempel på samarbejde mellem industrien og universiteterne.

Siden 2012 har tre danske universiteter, en netværksforening og fire virksomheder arbejdet sammen i IEPE-projektet. Målet for samarbejdet har været at sikre Danmark en international førerposition inden for effektelektronik.

I løbet af de fem år, som projektet har varet, har projektdeltagerne udgivet 139 videnskabelig publikationer og indleveret 15 patenter på ny teknologi. Derudover har en af de ph.d.-studerende i projektet grundlagt spin-off virksomheden Nordic Power Converters.

Stig Munk-Nielsen ser tilbage på en tilgang, der har sat nye standarder for det praktiske samarbejde mellem forskere og virksomheder.

 - Til projektets afsluttende seminar 18. januar 2017 deltog 130 personer fra 22 virksomheder og 3 universiteter. Vi fremviste syv eksempler på ny effektelektronik hardware skabt i projektet og åbnede et nyt packaging laboratorium. Jeg har aldrig oplevet et forskningsprojekt, der har sat så stort et samarbejdes aftryk, og jeg er sikker på, at årsagen er, at vi har delt vores fokus mellem både at producere videnskabelige artikler og at producere konkret ny hardware, som virksomhederne kan bruge, fortæller Stig Munk-Nielsen.

Udover Aalborg Universitet har DTU, SDU, CEES og virksomhederne KK Wind Solutions, Grundfos, Danfoss og Vestas medvirket i projektet.

Læs mere på  www.iepe.et.aau.dk.