AAU logo

Engineering

SES Vindmølle

Banebrydende design til udskiftning af vindmøllevinger

Banebrydende design til udskiftning af vindmøllevinger


I forbindelse med servicering og udskiftning af komponenter i allerede opstillede vindmøller er der en række udfordringer, man ikke kan komme udenom. Eksempelvis i forbindelse med udskiftning af vinger. Normalt benyttes mobilkraner til håndtering af vingerne ved udskiftning, men dette er forbundet med minimum to ulemper; omkostninger ved leje af mobilkran og udbuddet af kranerne.

I forbindelse med sit afgangsprojekt på Aalborg Universitet indledte diplomingeniør Kristian Engsig-Krarup udviklingen af et design af et wire-system og det ene af de åg, der sikrer, at man kan udskifte vindmøllevinger uden brug af en mobilkran. Afgangsprojektet blev gennemført i samarbejde med Liftra Aps, hvor Kristian i dag er ansat som ingeniør.

- Åget, som jeg startede med at udvikle under uddannelsen, er i dag helt færdigudviklet og produceret. Det er solgt til en kunde, som kan bruge det i forbindelse med komplette rotor løft, fortæller Kristian Engsig-Krarup, der færdiggjorde sin diplomuddannelse i Industri og Produktion i 2015.

Under tests på site blev rotoren på en 120 m høj mølle skiftet, og Kristian var ansvarlig for at betjene åget. Resten af Blade Way- systemet forventes klar til test sidst på sommeren 2017.

På billedet ses en 3D printet skalamodel af Blade Way, som Kristian lavede i forbindelse med færdiggørelsen af sit diplomafgangsprojekt.