AAU logo

Engineering

SBi

Til kamp mod byggeriets største dræber

Til kamp mod byggeriets største dræber


Det er hverken dødsbrande eller nedstyrtningsulykker, der slår flest ihjel i byggeriet, men en usynlig, radioaktiv gas. Hvert år dør over 300 mennesker i Danmark af lungekræft, fordi de har indåndet den radioaktive gas med navnet Radon 222. Til sammenligning omkommer ca. 60 mennesker ved brande og ca. 10 ved arbejdsulykker på byggepladser. AAU forsker intensivt i radonbekæmpelse og formidler resultaterne gennem skriftlige anvisninger og efteruddannelse af byggeriets praktikere.

Radon findes i varierende mængder i de fleste bygninger. Den radioaktive gas kommer fra undergrunden og trænger ind gennem sprækker og andre utætheder. Der er store lokale forskelle på, hvor meget radon der er i undergrunden, fx findes Danmarks højeste radonniveauer på Bornholm, hvor der er klippegrund.

I samarbejde med myndighederne og byggebranchen har AAU forsket i, hvordan man kan begrænse radonindtrængning.

- Fra AAU’s side anbefaler vi, at man ved opførelse af nye bygninger bruger en tredelt strategi, som består af tætning mod jord i kombination med trykudligning og ventilation, hvis det viser sig, at tætningen ikke er tilstrækkeligt effektiv, fortæller seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Imidlertid er nye bygninger den mindste del af problemet. Ældre bygninger er markant mere utætte mod undergrunden end nye. AAU har derfor, i samarbejde med Realdania og Teknologisk Institut, etableret en efteruddannelse i radonsikring af eksisterende bygninger. Efteruddannelsen understøttes af Realdanias landsdækkende oplysningskampagner, som sigter mod at få private husejere til at måle radonniveauet i deres hjem. Undervisningsmaterialet på efteruddannelsen er de skriftlige anvisninger, som AAU har udgivet om radonsikring på baggrund af universitetets forskning.